Hlavní obsah

nebezpečí, kniž. nebezpečenství

Podstatné jméno, rod střední

  • čeho pericolo m di qc(riziko) rischio m, azzardo m(hrozba) minaccia fHrozí nebezpečí, že ...C'è il pericolo che ...být v nebezpečíessere in pericolo, correre il rischiomimo nebezpečífuori pericolovystavit nebezpečí koho/comettere a repentaglio q/qcna vlastní nebezpečía (proprio) rischio e pericolo

Vyskytuje se v

požár: nebezpečí požárupericolo dell'incendio

hrozit: Hrozí jí nebezpečí.È in pericolo.

skrývat: Cesta skrývá mnohá nebezpečí.Il viaggio contiene numerosi pericoli.

vystavit: vystavit nebezpečíesporre al pericolo

zažehnat: Nebezpečí je zažehnáno.Il pericolo è scongiurato.

vlastní: na vlastní nebezpečía proprio rischio

correre: být v nebezpečícorrere pericolo

esporre: vystavit koho nebezpečíesporre q a un pericolo

estremo: být v obrovském nebezpečítrovarsi in estremo pericolo

fuggire: vyvarovat se nebezpečífuggire un pericolo

fuori: být mimo nebezpečíessere fuori pericolo

imminente: akutní nebezpečípericolo imminente

pericolo: vážné nebezpečí, závažné rizikopericolo grave

potenziale: potenciální nebezpečípericolo potenziale

repentaglio: v nebezpečí, v ohroženía repentaglio

rischio: na vlastní riziko/nebezpečía proprio rischio (e pericolo)

inconsapevole: Neuvědomoval si nebezpečí.Era inconsapevole del pericolo.

noncurante: Nehleděl na nebezpečí., Nebezpečí si nevšímal.Era noncurante del pericolo.

percepire: Cítil nebezpečí.Percepiva un pericolo.

odorare: vycítit nebezpečíodorare il vento infido

nebezpečí: být v nebezpečíessere in pericolo, correre il rischio