Hlavní obsah

nebezpečí, kniž. nebezpečenství

Podstatné jméno, rod střední

  • čeho pericolo m di qc(riziko) rischio m, azzardo m(hrozba) minaccia fHrozí nebezpečí, že ...C'è il pericolo che ...být v nebezpečíessere in pericolo, correre il rischiomimo nebezpečífuori pericolovystavit nebezpečí koho/comettere a repentaglio q/qcna vlastní nebezpečía (proprio) rischio e pericolo

Vyskytuje se v

požár: nebezpečí požárupericolo dell'incendio

hrozit: Hrozí jí nebezpečí.È in pericolo.

skrývat: Cesta skrývá mnohá nebezpečí.Il viaggio contiene numerosi pericoli.

vystavit: vystavit nebezpečíesporre al pericolo

zažehnat: Nebezpečí je zažehnáno.Il pericolo è scongiurato.

vlastní: na vlastní nebezpečía proprio rischio