Hlavní obsah

velký, veliký

Přídavné jméno

  1. (rozměry) grande(objemově též) grosso/-a(obrovský) gigantevelká písmena(lettere) f pl maiuscoleastron. velký třeskil big bangastron. Velký vůz souhvězdíil Gran Carro
  2. (určitých rozměrů) grande(vysoký) alto/-aJak je velký?Quant'è grande?, (člověk ap.) Quanto è alto?... je stejně velký jako ...... è così grande come ..., è tanto grande quanto ...... je dvakrát větší než ...... è due volte più grande di ...
  3. (dospělý, odrostlý) grandeUž jsi velká holka.Ormai sei una signorina.
  4. (počtem) molto/-a, numeroso/-a(obrovský) immenso/-ahovor. Vydělává velké peníze.Guadagna un sacco di soldi.velké ztrátygravi perdite f pldělat co ve velkémfare qc a vasta scala
  5. (důležitý, významný) grande, importante(závažný) principalesport. Velká cenaGran Premio m, Grand Prix m
  6. (intenzívní) grande(bolest ap.) intenso/-a, violento/-avelký ohlas/zájem/vztekgrande consenso/interesse/rabbiavelká bolestdolore m intensovelké rizikorischio m grandevelký dojemgrande impressione f
  7. (vlivný) grande

Vyskytuje se v

a: all'ingrossove velkém velkoobchodně

bigoncia: a bigoncehodně, ve velkém, spousty, moře

bovaro: zool. Grande Bovaro Svizzerovelký švýcarský salašnický pes

bracciata: a bracciatehojně, ve velkém utrácet ap.

caccia: caccia grossalov na vysokou i velkou zvěř lev ap.

caffè: caffè lungokáva s větším množstvím vody

caloria: grande caloriakilogramkalorie, velká kalorie

carro: Gran/Piccolo CarroVelký/Malý vůz souhvězdí

centinaio: a centinaiapo stovkách, ve velkém počtu

cigno: cigno realelabuť velká

corvo: corvo imperialekrkavec (velký)

decina: a decinepo desítkách, ve velkém počtu

depressione: la grande depressionevelká hospodářská krize

dispiacere: con mio grande dispiacerek mé velké lítosti

divisore: massimo comune divisorenejvětší společný dělitel

dose: a/in piccole/grandi dosiv malých/ve velkých dávkách

esteso: voce estesahlas s velkým rozsahem

esuberanza: a esuberanzahojně, ve velké míře

falco: falco sacroraroh velký

foglio: foglio protocollovelký kancelářský papír

forte: forte schiaffovelká facka

forza: in forzepři síle, přen. ve velkém počtu, v hojném počtu

fratello: grande fratelloVelký bratr systém

gamba: fare il passo più lungo della gambaukrojit si příliš velké sousto přecenit se

ghiro: ghiro grandeplch velký

giocare: giocare fortehrát za velké peníze

grande: il più grandenejvětší

grandezza: di media grandezzastředně velký, střední velikosti

grave: un grave errorevelká chyba

grosso: farla grossaudělat velkou chybu, vážně pochybit

gufo: gufo realevýr velký

indifferente: non indifferenteznačný, (značně) velký suma ap.

labbro: anat. grandi/piccole labbravelké/malé stydké pysky

largo: in larga misurave velké míře, do velké míry

lettera: lettere maiuscole/minuscolevelká/malá písmena

lucrare: lucrare grosse sommenadělat velké peníze

lungo: caffè lungokáva s větším množstvím vody

magno: Carlo MagnoKarel Veliký

maiuscola: scrivere in maiuscolepsát velkými písmeny

maiuscolo: in maiuscolovelkými písmeny

manovra: mil. grandi manovrevelké manévry

menare: menare (molto) rumorevyvolat (velký) rozruch

misura: di piccola/grande misuramalých/velkých rozměrů

muraglia: Grande muraglia cineseVelká čínská zeď

onore: tenere in grande onore qmít koho ve velké úctě

orsa: Orsa Maggiore/MinoreVelká/Malá medvědice souhvězdí

palla: essere la palla al piede di qbýt pro koho koulí na noze/velkou zátěží

panda: panda gigante/maggiorepanda velká

parte: in larga partez velké většiny

passo: grande passovelký krok významný

picchio: picchio rosso maggiorestrakapoud velký

più: la più parte di qcvětší část čeho

pompa: in gran pompas velkou slávou

premio: sport gran premiovelká cena F1 ap.

prezzo: tenere q in gran prezzochovat koho ve velké úctě

promessa: essere grande promessa per il futurobýt velkým příslibem do budoucna

quantità: in quantitàve velkém množství

quota: ad alta quotave velké výšce

ragno: ragno ballerinotřesavka velká

rilievo: dare rilievo a qcpřikládat čemu (velký) význam

salamandra: salamandra acquaiolačolek velký

salire: salire in (gran) famaproslavit se, získat velkou slávu, stát se velice slavným

sbagliare: sbagliare di grossoudělat velkou/hrubou chybu

scala: su larga scalave velkém měřítku, značnou měrou

segreto: in (gran) segretov (velkém) utajení

selezione: vasta selezione di qcširoký/velký výběr čeho

significato: essere di grande significato a q/per qcmít velký význam, být významný pro koho/co

solenne: messa solennevelká mše

sorpresa: con mia grande sorpresak mému velkému překvapení

storione: storione ladanovyza velká

superare: superare grandi distanzepřekonat velké vzdálenosti

taglia: di taglia mediastředně velký, střední postavy, středního vzrůstu

tarantola: tarantola goliasklípkan největší

terno: přen. terno al lottoterno, výhra, velké (neočekávané) štěstí

tetto: tetto apribilestahovací střecha, (velké) střešní okno auta

tonnellata: a tonnellatena tuny, po tunách, v velkém (množství)

torrente: a torrentiv přívalech, v proudech, ve velkém množství

tutto: essere tutto naso/tutt'occhi/tutta boccamít velký nos/velké oči/velká ústa

valore: di grande/scarso valorevelké/nevelké hodnoty, velmi/nepříliš hodnotný

vendere: vendere qc all'ingrossoprodávat co ve velkém

venerdì: relig. Venerdì SantoVelký pátek

altitudine: ad alta altitudineve velké nadmořské výšce

amatore: È un grande amatore di calcio.Je to velký fotbalový nadšenec., Má moc rád fotbal.

annoverare: È annoverato tra i maggiori scrittori.Řadí se k největším spisovatelům.

causare: Il vento ha causato gravi danni.Vítr napáchal velké škody.

di: Roma è più grande di Firenze.Řím je větší než Florencie.

čínský: Grande Muraglia cineseVelká čínská zeď

dvakrát: due volte più grande di q/qcdvakrát větší než

finále: gran finalevelké finále

kalibr: armi di piccolo/grosso calibrozbraně malého/velkého kalibru

Karel: Carlo Magno, Carlomagno Karel Veliký

lítost: con mio grande dispiacerek mé velké lítosti

majetek: fortuna velký majetek bohatství

množství: in grandi quantitàve velkém množství

možná: il più grande possibileco možná největší

mravenečník: formichiere gigantemravenečník velký

nárok: pretendere molto da q/qcklást (velké) nároky na koho/co

pátek: Venerdì SantoVelký pátek

písmeno: lettera maiuscola/minuscolavelké/malé písmeno

počet: in gran numero, in forzeve velkém počtu přijít ap.

pokrok: fare (grandi) progressi in qcdělat (velké) pokroky v čem

poptávka: qc è in forte domandapo čem je velká poptávka

potíž: senza troppe difficoltàbez (větších) potíží

prádlo: giorno del bucatovelké prádlo prací den

pravděpodobnost: con tutta probabilitàs největší pravděpodobností

prsní: grande pettorale anat. velký prsní sval

překvapení: con mia (grande) sorpresak mému (velkému) překvapení

pysk: grandi/piccole labbra anat. velké/malé stydké pysky

rákosník: cannareccione rákosník velký

: per quanto grande siaať je jakkoli velký

čelit: Affrontiamo grandi difficoltà.Čelíme velkým obtížím.

dělat: Stai facendo dei grandi progressi.Děláš velké pokroky.

dosavadní: il suo più grande successo finorajeho dosavadní největší úspěch

dožít se: Ha vissuto grandi delusioni.Dožila se velkých zklamání.

hit: Questo fa furore., Questo va forte., Questo adesso è il pezzo forte.To je teď velký hit.

hrát si: Posa a grande scrittore.Hraje si na velkého spisovatele.

mezi: Appartiene tra i più grandi...Patří mezi největší...

napáchat: La tempesta ha causato molti danni.Bouře napáchala velké škody.

než: È molto più grande di me.Je mnohem větší než já.

o: È di una testa più alto.Je o hlavu větší.

omyl: Ti sbagli di grosso.Jsi na velkém omylu.

pěkně: molto/ben grandepěkně velký

pětkrát: cinque volte più grande dipětkrát větší než

kulový: un bel niente, un tubohovor. velký kulový vůbec nic

oblouk: girare alla larga da q/qcvyhnout se komu/čemu (velkým) obloukem

rezerva: avere (ancora) molto potenzialepřen. mít (velké) rezervy