Hlavní obsah

fratello

Podstatné jméno mužské

  1. bratrfratelli siamesisiamská dvojčatagrande fratelloVelký bratr systém
  2. fratelli sourozenci, bratři
  3. bratr, druh, souputníkfratelli d'armibratři ve zbrani

Vyskytuje se v

gemello: bratři/chlapci dvojčatafratelli gemelli

maggiore: starší bratrfratello maggiore

unilaterale: nevlastní bratr má jednoho společného rodičefratello unilaterale

confondere: Spletl si mě s mým bratrem.Mi ha confuso con mio fratello.

minore: (ten) mladší ze dvou bratrůil minore di due fratelli

neanche: Ani můj bratr to neví.Neanche mio fratello lo sa.

quale: Potkal jsem tvého bratra, který mi řekl...Ho incontrato tuo fratello, il quale mi ha detto...

sorella: Máš (nějaké) sourozence?Hai fratelli o sorelle?

uterino: sourozenci z matčiny strany, polobratřifratelli uterini

bratr: mladší/starší bratrfratello minore/maggiore

pokrevní: pokrevní bratřifratelli di sangue

sourozenec: sourozencifratelli

starší: můj starší bratrmio fratello maggiore

vlastní: vlastní bratřifratelli di sangue

mladší: můj mladší bratrmio fratello minore

rovněž: Přišel rovněž její bratr.È venuto anche suo fratello.

fratello: siamská dvojčatafratelli siamesi