Hlavní obsah

quale

Přídavné jméno

  1. jaký, kterýQuali libri preferisci?Jaké knížky máš rád?A quale velocità...?Jakou rychlostí...?hovor. per la qualejak se patří, jaký má být
  2. užívá se pro zesíleníQuale disastro!To je (ale) pohroma!
  3. jako napříkladcittà quali Roma...města jako Řím...
  4. jakýkoli, kterýkoli, lecjaký

Zájmeno rod mužský/ženský

  1. užívá se u tázacích vět na kvalitu a totožnostkterý, jaký
  2. který, jenžHo incontrato tuo fratello, il quale mi ha detto...Potkal jsem tvého bratra, který mi řekl...
  3. quali ... quali ... někteří... jiní...

Vyskytuje se v

età: Qual è la tu età?Jak jsi starý?, Kolik je ti let?

tale: tale e quale, tale quale, tal qualestejný, podobný

canale: Su quale canale (TV) è?Na kterém je to programu?

dimensione: Di quali dimensioni è ...Jak velký je ...?

merito: Qual è la tua opinione in merito?Co si o tom myslíš?

prospettiva: Quali prospettive hanno?Jaké mají vyhlídky?

ramo: Qual è il tuo ramo?Co je tvůj obor?, Čím se zabýváš? profesně

tale: Per noi è tale e quale.Pro nás je to stejné/to vyjde nastejno.

hluboko: jak hlubokoin/a che/quale profondità

brát se: Kde se tady bereš?Qual buon vento ti porta?

dodání: Jaký je termín dodání?Qual è il termine di consegna?

jako: Malíři jako Picasso a ...Pittori quali/come Picasso e ...

jaký: Jaký chceš?Quale vuoi?

jistota: Jakou mám jistotu, že... ?Quale garanzia ho che... ?

kde: Kde se tady bereš?Qual buon vento ti porta?, jakto? Com'è che sei qui?

kudy: Kudy se jde do ...?Qual è la strada per ...?

nejraději: Jaké pivo máš nejraději?Quale è la tua birra preferita?

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Quale ti piace di più?

oblíbený: Jaké je vaše oblíbené jídlo?Qual è il suo cibo preferito?

program: Na kterém je to programu?Su quale canale (TV) è?

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi ...?Qual è la differenza tra ...?

uhádnout, uhodnout: Uhádneš, který...?Indovini quale...?, Sai indovinare quale...?

vyhlídka: Jaké jsou vyhlídky?Quali sono le prospettive?