Hlavní obsah

jaký

Zájmeno

  1. (v otázce na vlastnost) comeJaká je?Come è?
  2. hovor.(který) chehovor.(z omezeného výběru) qualeJakou barvu chceš?Che colore vuoi?Jaký je dnes den?Che giorno è oggi?Jaký chceš?Quale vuoi?
  3. (bližší určení vlastnosti ap.) tale

Vyskytuje se v

takový: jaký - takovýsouvztažné tale - tale

barva: Jakou to má barvu?Di che colore è?

číslo: Jaké máš číslo bot?Che numero di scarpe porti?

dodání: Jaký je termín dodání?Qual è il termine di consegna?

jistota: Jakou mám jistotu, že... ?Quale garanzia ho che... ?

koníček: Jaké máte koníčky?Che hobby ha?

naměřit: Jaký čas ti naměřili?Quanto (tempo) ti hanno misurato?

nejraději: Jaké pivo máš nejraději?Quale è la tua birra preferita?

oblíbený: Jaké je vaše oblíbené jídlo?Qual è il suo cibo preferito?

pocit: Jaký je to pocit?Come ci si sente?

počasí: Jaké bude počasí?Che tempo farà?

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi ...?Qual è la differenza tra ...?

velikost: Jakou máte velikost?Che taglia porta?

vyhlídka: Jaké jsou vyhlídky?Quali sono le prospettive?

krám: Jaký pán, takový krám.Tale padrone tale servo.

quale: jak se patří, jaký má býthovor. per la quale

tale: jaký ... takovýtale ... tale

vecchio: starý jaký Metuzalémvecchio come Matusalemme

calzare: Jakou máš velikost (bot)?Quanto calzi?

come: Jaká byla cesta?Come è andato il viaggio?

fine: Za jakým účelem?, Na co?A che fine?

forma: Jaký to má tvar?Di che forma è?

funzione: Jaké má funkce?, K čemu slouží?Che funzioni ha?

numero: Jaké máš číslo bot?Che numero di scarpe porti?

prospettiva: Jaké mají vyhlídky?Quali prospettive hanno?

segno: V jakém jsi znamení?Di che segno sei?

taglia: Jakou máte velikost?Che taglia porta?

titolo: Jakým právem tohle děláš?Che titolo hai per far questo?

valere: Jaký to má smysl?, K čemu to je dobré?, Čemu to prospěje?(A) che vale?

jaký: Jaká je?Come è?