Hlavní obsah

jaký

Zájmeno

  1. (v otázce na vlastnost) comeJaká je?Come è?
  2. hovor.(který) chehovor.(z omezeného výběru) qualeJakou barvu chceš?Che colore vuoi?Jaký je dnes den?Che giorno è oggi?Jaký chceš?Quale vuoi?
  3. (bližší určení vlastnosti ap.) tale

Vyskytuje se v

takový: jaký - takovýsouvztažné tale - tale

barva: Jakou to má barvu?Di che colore è?

číslo: Jaké máš číslo bot?Che numero di scarpe porti?

dodání: Jaký je termín dodání?Qual è il termine di consegna?

jistota: Jakou mám jistotu, že... ?Quale garanzia ho che... ?

koníček: Jaké máte koníčky?Che hobby ha?

naměřit: Jaký čas ti naměřili?Quanto (tempo) ti hanno misurato?

nejraději: Jaké pivo máš nejraději?Quale è la tua birra preferita?

oblíbený: Jaké je vaše oblíbené jídlo?Qual è il suo cibo preferito?

pocit: Jaký je to pocit?Come ci si sente?

počasí: Jaké bude počasí?Che tempo farà?

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi ...?Qual è la differenza tra ...?

velikost: Jakou máte velikost?Che taglia porta?

vyhlídka: Jaké jsou vyhlídky?Quali sono le prospettive?

krám: Jaký pán, takový krám.Tale padrone tale servo.

takový: Jaký otec, takový syn.Tale padre tale figlio.

quale: hovor. per la qualejak se patří, jaký má být

tale: tale ... talejaký ... takový

vecchio: vecchio come Matusalemmestarý jaký Metuzalém

calzare: Quanto calzi?Jakou máš velikost (bot)?

come: Come è andato il viaggio?Jaká byla cesta?

come: Come è il tuo vestito?Jaké jsou tvé šaty?

fine: A che fine?Za jakým účelem?, Na co?

forma: Di che forma è?Jaký to má tvar?

funzione: Che funzioni ha?Jaké má funkce?, K čemu slouží?

numero: Che numero di scarpe porti?Jaké máš číslo bot?

prospettiva: Quali prospettive hanno?Jaké mají vyhlídky?

quale: Quali libri preferisci?Jaké knížky máš rád?

quale: A quale velocità...?Jakou rychlostí...?

segno: Di che segno sei?V jakém jsi znamení?

taglia: Che taglia porta?Jakou máte velikost?

titolo: Che titolo hai per far questo?Jakým právem tohle děláš?

valere: (A) che vale?Jaký to má smysl?, K čemu to je dobré?, Čemu to prospěje?

tale: Tale padre tale figlio.Jaký otec, takový syn.