Hlavní obsah

numero

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

matricola: evidenční číslo osoby i věci(numero di) matricola

numero: talent, nadání, předpokladnumeri

accesso: počet přístupůnumero di accessi

arabo: arabská číslicenumero arabo

atomico: atomové číslonumero atomico

cardinale: základní číslovkaling. numero cardinale

chiuso: přijímající jen omezený počet studentů škola ap.a numero chiuso

cifra: trojciferné/trojmístné číslonumero di tre cifre

comporre: vytočit telefonní číslocomporre un numero di telefono

composto: složené číslomat. numero composto

coniugato: komplexně sdružená číslanumeri complessi coniugati

contrario: opačná číslamat. numeri contrari

decimale: desetinná číslanumeri decimali

di: v početní převaze, v přesilesuperiore di numero

estratto: vylosovaná číslanumeri estratti

felice: šťastné číslonumero felice

fortunato: šťastné číslo přinášející štěstínumero fortunato

frazionario: zlomeknumero frazionario

intero: celé číslomat. numero intero

inventario: inventární číslonumero di inventario

irrazionale: iracionální číslanumeri irrazionali

legale: kvórum nutný počet zúčastněnýchnumero legale

naturale: přirozené číslomat. numero naturale

negativo: záporné číslonumero negativo

civico: číslo domu v ulici(numero) civico

ordinale: řadové číslovkynumeri ordinali

ottano: oktanové číslonumero di ottano

pari: sudé číslonumero pari

partizione: dělení přirozených číselpartizione dei numeri naturali

primo: prvočíslomat. numero primo

protocollo: jednací číslonumero di protocollo

pulsazione: tep(ová frekvence)(numero di) pulsazioni

quantico: kvantové číslofis. numero quantico

respinto: počet těch, kteří neuspěli (u zkoušky)numero dei respinti

riferimento: jednací číslonumero di riferimento

romano: římská číslicenumero romano, cifra romana

serie: sériové číslonumero di serie

sorteggio: vylosovat číslofare il sorteggio di un numero

striminzito: skrovný počet koho/čehonumero striminzito di q/qc

targa: číslo státní poznávací značky/SPZnumero di targa

telefono: telefonní číslonumero di telefono

totale: celkový počet/výděleknumero/guadagno totale

verde: bezplatná/zelená linka zákaznická ap.numero verde

zero: nulté vydání, zkušební dílnumero zero

sbagliare: Spletl jsem si číslo.Ho sbagliato numero.

bezplatný: bezplatná linka zákaznická ap.numero verde

celkový: celkový počettotale, numero totale

celý: mat. celé číslonumero intero

číslo: trojmístné číslonumero di tre cifre

číslovat: číslovat stránky paginovatnumerare le pagine

dvojný: ling. dvojné číslonumero duale

éčko: éčka konzervanty ap. Enumeri E

evidenční: evidenční číslo(numero di) matricola

inventární: inventární číslonumero di inventario

jodový: jodové číslonumero di iodio

kaskadérský: kaskadérský kousek/výstup/výkonve filmu ap. acrobazia , přen. numero pericoloso, azione pericolosa

klientský: klientské číslonumero di cliente

nalétaný: počet nalétaných hodinnumero di ore volate

neutronový: neutronové číslonumero neutronico

oběť: (celkový) počet obětí neštěstínumero delle vittime

obyvatel: počet obyvatelnumero di abitanti, státu ap. též popolazione

označit: označit číslem conumerare qc

počet: počet obyvatelnumero di abitanti

poznávací: číslo poznávací značkynumero di targa (automobilistica)

protonový: protonové číslonumero atomico

přeskočit: komu přeskočiloq è uscito di senno, q è andato fuori di testa, q sta dando i numeri

převrácený: mat. převrácená hodnotanumero inverso/reciproco

přítomný: počet přítomnýchnumero dei presenti

racionální: mat. racionální číslonumero razionale

reálný: mat. reálné číslonumero reale

rodný: rodné číslonumero di identificazione personale

řadový: ling. řadová číslovkanumero ordinale

sériový: sériové číslonumero di serie

sezení: (počet) míst k sezení(numero dei) posti a sedere

sudý: sudá číslanumeri pari

telefonní: telefonní číslonumero telefonico/di telefono

výherní: výherní číslanumeri vincenti

výrobní: výrobní číslonumero di serie

záporný: záporná číslanumeri negativi

hojný: (dostavit se) v hojném počtu(venire) in gran numero

klesání: klesání počtu obyvateldiminuzione del numero degli abitanti

množství: velké množství osobun grande numero di persone

nastřílet: Nastřílel maximální počet bodů.Ha segnato il (numero) massimo di punti.

přibýt: Přibylo nemocných.È aumentato il numero dei malati.

sloupec: čísla ve sloupcíchnumeri in colonne

splést si: Spletl jsem si číslo. při telefonováníHo sbagliato numero.

stav: zvýšit stav (pracovníků)aumentare il numero (dei lavoratori)

špatný: Musíte mít špatné číslo. do telefonuDeve avere il numero sbagliato.

ujetý: počet ujetých kilometrůnumero di chilometri percorsi

zmýlit si: Zmýlil jsem si číslo.Ho sbagliato numero.