Hlavní obsah

číslo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (hodnota ap.) numero m(číslice) cifra fzkr. n(o).trojmístné číslonumero di tre cifretelefonní číslonumero di telefonopoštovní směrovací číslocodice m (di avviamento) postale
  2. (časopisu ap.) numero m(vydání) edizione f
  3. (část programu) numero m
  4. (velikost) taglia f(u bot) numero mJaké máš číslo bot?Che numero di scarpe porti?
  5. (gramatická kategorie) numero mjednotné/množné číslosingolare/plurale
  6. hovor. expr.(výtečník) birbante mhovor. expr.(vtipálek) burlone m

Vyskytuje se v

jednotný: jednotné číslosingulár singolare

množný: množné čísloplurale

celý: mat. celé číslonumero intero

dvojný: ling. dvojné číslonumero duale

evidenční: evidenční číslo(numero di) matricola

inventární: inventární číslonumero di inventario

jodový: jodové číslonumero di iodio

klientský: klientské číslonumero di cliente

minusový: být v minusových číslech výsledky ap.essere in rosso

neutronový: neutronové číslonumero neutronico

označit: označit číslem conumerare qc

poštovní: poštovní směrovací číslocodice di avviamento postale, zkr. CAP

poznávací: číslo poznávací značkynumero di targa (automobilistica)

protonový: protonové číslonumero atomico

racionální: mat. racionální číslonumero razionale

reálný: mat. reálné číslonumero reale

rodný: rodné číslonumero di identificazione personale

sériový: sériové číslonumero di serie

směrovací: poštovní směrovací číslocodice (di avviamento) postale

směrový: směrové číslo tel. předvolbaprefisso

sudý: sudá číslanumeri pari

telefonní: telefonní číslonumero telefonico/di telefono

výherní: výherní číslanumeri vincenti

výrobní: výrobní číslonumero di serie

záporný: záporná číslanumeri negativi

sloupec: čísla ve sloupcíchnumeri in colonne

splést si: Spletl jsem si číslo. při telefonováníHo sbagliato numero.

špatný: Musíte mít špatné číslo. do telefonuDeve avere il numero sbagliato.

zmýlit si: Zmýlil jsem si číslo.Ho sbagliato numero.

atomico: atomové číslonumero atomico

cifra: trojciferné/trojmístné číslonumero di tre cifre

codice: poštovní směrovací číslocodice d'avviamento postale (CAP)

comporre: vytočit telefonní číslocomporre un numero di telefono

composto: složené číslomat. numero composto

coniugato: komplexně sdružená číslanumeri complessi coniugati

contrario: opačná číslamat. numeri contrari

decimale: desetinná číslanumeri decimali

estratto: vylosovaná číslanumeri estratti

felice: šťastné číslonumero felice

fortunato: šťastné číslo přinášející štěstínumero fortunato

intero: celé číslomat. numero intero

inventario: inventární číslonumero di inventario

irrazionale: iracionální číslanumeri irrazionali

misura: boty všech velikostí/číselscarpe di tutte le misure

naturale: přirozené číslomat. numero naturale

negativo: záporné číslonumero negativo

numero: abstraktní číslonumero astratto

číslo: trojmístné číslonumero di tre cifre

ottano: oktanové číslonumero di ottano

pari: sudé číslonumero pari

partita: daňové identifikační číslo, zkr. DIČpartita Iva

partizione: dělení přirozených číselpartizione dei numeri naturali

passivo: v minusu, ve ztrátě, v červených číslechin passivo

plurale: v množném čísle, v plurálual plurale

postale: poštovní směrovací číslocodice (di avviamento) postale

protocollo: jednací číslonumero di protocollo

quantico: kvantové číslofis. numero quantico

riferimento: jednací číslonumero di riferimento

rosso: být v minusu/červených číslechcomm. essere in rosso

serie: sériové číslonumero di serie

singolare: v jednotném čísleal singolare

sorteggio: vylosovat číslofare il sorteggio di un numero

targa: číslo státní poznávací značky/SPZnumero di targa

telefono: telefonní číslonumero di telefono

tradurre: vyjádřit co v číslechtradurre qc in cifre

sbagliare: Spletl jsem si číslo.Ho sbagliato numero.

tipo: Ty seš teda číslo/dobrej!Sei un bel tipo!

botta: jedno číslo a pryč rychlý jednorázový sexuna botta e via