Hlavní obsah

come

Příslovce

  1. jakCome stai?Jak se máš?Come è andato il viaggio?Jaká byla cesta?Com'è che...?, Come va che...?Jakto, že ...Come sarebbe a dire?Co tím myslíš?, Cože?come maijak to(, že)
  2. jakýCome è il tuo vestito?Jaké jsou tvé šaty?
  3. tak, ale zdůraznění intenzityCome mi dispiace!To je mi tak líto!Come è cresciuto!Ten ale vyrostl!

Předložka

  • jako srovnání, připodobnění ap.È bella come te.Je stejně hezká jako ty.così...cometak...jak(o)di giorno come di notteve dne jako v noci

Podstatné jméno mužské neměnné

  • il come to jakspiegare il come e il quandovysvětlit, jak a kdy

Vyskytuje se v

così: così ... cometak ... jak(o)

abitudine: come d'abitudinejako obvykle

acciuga: magro come un'acciugahubený jako lunt, jako za groš kudla

allocco: come un alloccojako zařezaný beze slov, ohromený

allora: allora come alloraza těchto okolností

andare: Come va che ...?Jak to že ...?

astuto: astuto come una volpemazaný jako liška

avvenire: come spesso avvienejak se často stává

brutto: brutta come la famevelmi ošklivá, škaredá jak noc

capitare: come capitajakkoli, (nějakou) náhodou

coma: entrare in comaupadnout do kómatu

coma: uscire dal comaprobrat se z kómatu

consueto: come di consuetojako obvykle, jako vždy

contropartita: in/come contropartita per qcna oplátku za co

cosa: dire le cose come stannoříkat věci na rovinu

dannato: come un dannatojako blázen/ďas intenzivně ap.

dovere: come si devejak má být, jak se patří/sluší

esempio: servire come un esempio di qcsloužit jako příklad čeho

farmacologico: coma farmacologicoumělý spánek

filare: Sa come far filare i figli!Umí děti postavit do latě!

freccia: partire come una frecciavystřelit jak namydlený blesk, rychle vyběhnout

fulmine: veloce come un fulminerychlý jako blesk

fumare: fumare come un turcohulit jak fabrika

grasso: grasso come un maialetlustý jako prase, vypasený

identificare: identificare q (come) il colpevoleoznačit koho za viníka

incanto: come per incantojako zázrakem

indotto: med. coma indottoumělý spánek

io: io come iopokud jde o mě

lepre: correre come una leprepelášit jako zajíc

lupo: mangiare come un lupojíst jako vlk hodně a hltavě

lupo: přen. andare come l'agnello tra i lupijít jak na porážku bezbranně, odevzdaně ap.

macigno: duro come un macignotvrdý jako kámen

macigno: pesante come un macignotěžký jak balvan

mai: come maijak(pak) to

mamma: žert. come l'ha fatto mammajak ho Bůh stvořil zcela nahý

miele: dolce come il mielesladký jako med/cumel

mulo: testardo come un mulotvrdohlavý jako mezek

muto: essere muto come una tombamlčet jako hrob

muto: muto come un pesceněmý jako ryba

nascere: nascere come funghirůst jako houby po dešti

nero: nero come il carbonečerný jak uhel

niente: come niente (fosse), come se niente fossejakoby nic lhostejně, nedbale ap.

niente: come nientejako nic jednoduše ap.

obiettivo: porsi come obiettivo qcvytyčit si za cíl co

oggi: oggi come oggiv současné době/současnosti, momentálně

pallido: pallido come un cadaveremrtvolně bledý

passatempo: fare qc per/come passatempodělat co ze záliby/jako koníček

pezza: trattare q come una pezza da piedizacházet s kým jako s onucí

procuratore: agire come procuratorezastupovat koho

pulcino: come un pulcino bagnatoschlíplý, jako zmoklá slepice bez energie, bez života

quando: il come e il quandokdy a jak