Hlavní obsah

jako

Spojka

  1. (ve funkci ap.) come(o věku ap.) da(z pozice ap.) in veste di qcPracuje jako číšník.Lavora come cameriere., Fa il cameriere.Už jako dítě milovala ....Già da bambina amava...Říkám ti to jako kamarád ...Te lo dico da/come amico ...A co jako? tím myslíš ap.E allora?
  2. (podobně) comeChováš se jako blbec.Ti comporti da stupido.Dělá, jako by se nic nestalo.Fa come se non fosse successo niente.Bylo to jenom jako. ne doopravdyEra per finta.jako bycome sedělat jako, že ... předstíratfare finta di ..., fingere di fare qc
  3. (spojení členů)jako (i) taktéže anchetak jako takin ogni caso
  4. (ku příkladu) come, qualiMalíři jako Picasso a ...Pittori quali/come Picasso e ...

Vyskytuje se v

cosi: cosi jako ... typově podobnéqualcosa come ...

dar: dostat co darem/jako daravere qc in dono/regalo

dělaný: být jako dělaný pro koho, na cosembrare fatto apposta per q/qc

divý: jako divý dělat ap.come un matto

doma: Chovejte se jako doma. vykání více osobámFate come a casa vostra.

hlavní: mít/studovat co jako hlavní oborspecializzarsi in qc

hora: chlap jako horauna montagna d'uomo

hrom: jak(o) hromintenzivní del diavolo, o negativním pocitu da impazzire

náhrada: jako náhrada, náhradou za cocome compenso/indennizzo/compensazione per qc

nový: jako novýcome nuovo

obvykle: jako obvyklecome al solito, come d'abitudine

obyčejně: jako obyčejněcome al/di solito

partes: jako z partesu hrát ap.magnificamente, meravigliosamente

přítel: rozejít se jako přátelé v dobrémlasciarsi da amici

rukojmí: vzít/držet koho jako rukojmíprendere/tenere q in ostaggio

starý: být stejně starý jako kdoessere della stessa età di q

svědek: předvolat koho jako svědkachiamare q a testimoniare

tak: tak jako takin un modo o nell'altro, in ogni modo

tradičně: jako tradičněcome al solito/d'abitudine

ulitý: sedět/padnout jako ulitýcalzare/stare a pennello, calzare come un guanto

vandrák: vypadat jako vandráksembrare un vagabondo

výraz: jako výraz dobré vůlecome espressione di buona volontà

vytržení: být (jako) u vytržení z čehoessere in estasi/estasiato per qc

vždy: jako vždycome sempre

zástava: dát co jako zástavudare qc in pegno

bližní: Miluj bližního svého jako sebe samého.Ama il prossimo tuo come te stesso.

Bulhar: Dře jako Bulhar.Sgobba come un mulo.

čert: Bolí to jako čert.Fa un male del diavolo.

čistý: čistý jako klíckapulito come uno specchio

dít se: Jako by se nic nedělo.Come se niente fosse.

divý: Je do práce jako divý.È un patito del lavoro.

druhý: Jako každý druhý ...Come ogni altro ...

hlásit se: Hlásili se jako dobrovolníci.Si sono offerti come volontari.

hrom: Bolí to jako hrom!Fa male da impazzire., Fa un male cane.

hrom: Bylo to těžké jako hrom.Era difficilissimo.

: ... jako... come me

jednat: Nejednej se mnou jako s blbcem!Non mi trattare da stupido!

jevit se: Jevil se jako příjemný člověk.Sembrava una persona gentile.

led: studený jak(o) ledfreddo come il ghiaccio, ledový ghiacciato

létat: Nelítej pořád jako blázen.Non correre sempre come un matto!

lít: Lije jako z konve.Sta diluviando., Piove a catinelle.

napsat se: Napsal se jako náhradník.Si era iscritto come supplente.

odepsaný: Jako zpěvák ještě není odepsaný.Come cantante non è ancora finito.

osvědčit se: Osvědčil se jako (dobrý) tlumočník.Si era dimostrato un valido interprete.

padnout: Šaty jí padnou jako ulité.Il vestito le sta a pennello.

pracovat: Pracuje jako učitelka.Fa la maestra.

předkrm: dát si co jako předkrmprendere/mangiare qc come antipasto

rubat se: Rubali se jako koně.Si azzuffavano come cani.

stejně: stejně líný jakopři srovnávání dvou věcípigro nel mio stesso modo

tenký: tenký jako papírsottile come un foglio di carta

třeba: jako třeba...come per esempio...

věk: Je ve stejném věku jako já.Ha la (mia) stessa età., È mio coetaneo.

velký: ... je stejně velký jako ...... è così grande come ..., è tanto grande quanto ...

vymetený: Lednička byla jako vymetená.Il frigo era completamente vuoto.

zaměstnat: Je zaměstnán jako ...È impiegato come ...

zběsilý: jako zběsilý vyvádět ap.come pazzo

beránek: mírný jako beránekmite come un agnello

blázen: hovor. jako blázenjednat ap. come un pazzo, bolet ap. da impazzire

blecha: být šťastný jako blechaessere felice come una pasqua

buk: zdravý jako buksano come un pesce

cumel: sladký jako cumelstradolce, troppo dolce

čumák: studený jako psí čumákfreddo come il marmo

ďábel: dělat co jako ďábelfare qc come un pazzo

Dán: (ožralý) jako Dánhovor. ubriaco fradicio

ďas: jako ďas pracovat ap.come un pazzo/diavolo

doga: hovor. ožralý jako dogaubriaco/-a fradicio/-a, sbronzo/-a

drátek: jít jako na/po drátkáchandare liscio, funzionare alla perfezione

dřít: dřít jako mezeksgobbare come un mulo

dub: To je jako kdyby mluvil do dubu.È come parlare al muro/vento.

facka: jasný jako fackachiaro come il sole

hodinky: šlapat jako hodinky organizace ap.funzionare come un orologio

jehla: být jako na jehláchstare sulle spine

kámen: tvrdý jako kámenduro come una pietra

klíště: držet se jako klíštěstare attaccato come una cozza/zecca

konev: Lije jako z konve.Piove a catinelle.

kostelní: být chudý jako kostelní myšessere povero in canna

kráva: Je to těžký jako kráva!È pesante come un macigno!

kříž: vyhýbat se komu/čemu jako čert křížievitare q/qc come la peste

lhát: Lže, jako když tiskne.Mente per la gola., Spara bugie.

máslo: jít jako po másleandare liscio come l'olio

mourovatý: hovor. platit jako mourovatýpagare un occhio della testa

mrákota: být jako v mrákotáchtrovarsi stordito

myš: chudý jako kostelní myšpovero/-a in canna

návnada: posloužit jako návnadaservire da richiamo

nevěřící: být (jako) nevěřící Tomášessere come San Tommaso

oko: být jako by z oka vypadl komuessere il ritratto sputato di q

onuce: zacházet s kým jako s onucítrattare q come una pezza da piedi

opakovat: opakovat co jako papoušek bezmyšlenkovitěRipetere qc come un pappagallo

osina: být (jako) osina v zadkuessere un vero rompiscatole

ostrý: ostrý jako břitvaaffilato come un rasoio