Hlavní obsah

nevěřící

Vyskytuje se v

bůh: věřit v Bohacredere in Dio

Tomáš: nevěřící Tomášincredulo come San Tommaso

: Nevěř jí!Non crederle!

na: věřit na duchycredere agli spiriti

se, si: Věřím si.Sono sicuro di me stesso.

svůj, svá, své, svoje: Nevěřím svým očím!Non credo ai miei occhi!

věřit: Nevěřím mu.Non gli credo.

nevěřící: být (jako) nevěřící Tomášessere come San Tommaso

credente: všichni věřícítutti i credenti

credito: (u)věřit komu/čemudare credito a q/qc

devoto: zbožní (lidé), věřící souhrnněi devoti

fede: věřit čemu slibu ap.prestare fede a qc

fedele: věřícíi fedeli

fondo: slepě věřit čemucredere fino in fondo in qc

miracolo: věřit na zázrakycredere nei miracoli

non: nevěřícíi non credenti

prestare: (u)věřit komuprestare fede a q

credere: Věř mi!Credimi!

fidarsi: Nikomu nevěřím.Non mi fido di nessuno.

incredibile: To by člověk nevěřil!Pare incredibile!

lusingarsi: Pevně věřím, že...Mi lusingo che...

befana: (Ten) ještě věří na Ježíška. je velmi naivnípřen. Credere (ancora) alla befana.

colato: bezvýhradně věřit čemuprendere qc per oro colato