Hlavní obsah

náhrada

Vyskytuje se v

kloubní: kloubní náhradasostituzione dell'articolazione

žalovat: Žaloval ho o náhradu škody.L'ha citato per il risarcimento dei danni.

compenso: in/per compensozato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.

festività: festività coincidente, festività non goduta(státní) svátek připadající na nepracovní den a náhrada mzdy vyplácená zaměstnanci

gettone: gettone di presenza(finanční) náhrada, poplatek za účast, honorář za účast na televizním přenosu ap.

indennità: indennità di guerraválečná náhrada

rimborso: rimborso delle spese di viaggionáhrada cestovních výdajů

sostituzione: in sostituzione di q/qc(na)místo koho/čeho, jako náhrada za, náhradou za, výměnou za koho/co

sostituzione: sostituzione (totale) dell'articolazione(totální) kloubní náhrada

surrogazione: in surrogazione di q/qc v zastoupení koho/čeho, náhradou za koho/co