Hlavní obsah

náhrada

Vyskytuje se v

kloubní: kloubní náhradasostituzione dell'articolazione

žalovat: Žaloval ho o náhradu škody.L'ha citato per il risarcimento dei danni.

compenso: zato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.in/per compenso

festività: (státní) svátek připadající na nepracovní den a náhrada mzdy vyplácená zaměstnancifestività coincidente, festività non goduta

gettone: (finanční) náhrada, poplatek za účast, honorář za účast na televizním přenosu ap.gettone di presenza

indennità: válečná náhradaindennità di guerra

rimborso: náhrada cestovních výdajůrimborso delle spese di viaggio

sostituzione: (na)místo koho/čeho, jako náhrada za, náhradou za, výměnou za koho/coin sostituzione di q/qc

surrogazione: v zastoupení koho/čeho, náhradou za koho/coin surrogazione di q/qc

náhrada: jako náhrada, náhradou za cocome compenso/indennizzo/compensazione per qc