Hlavní obsah

zástupce

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ve funkci) koho vice-(na záskok) supplente m, facente funzione di qzástupce ředitelevicedirettore m
  2. (reprezentant) koho/čeho rappresentante m di q/qc(delegát) delegato m(agent firmy ap.) agente mobchodní zástupcerappresentante di commerciozástupci odborůrappresentanti sindacali
  3. (druhu ap.) rappresentante m
  4. (právník) avvocato mpráv. státní zástupcepubblico ministero m, procuratore m della repubblica
  5. (odkaz) collegamento mvýp. vytvořit zástupce na plošecreare un collegamento sul desktop

Vyskytuje se v

jím: jím jmenovaný zástupcesostituto nominato da lui

obchodní: obchodní zástupcerappresentante (di commercio)

patentový: patentový zástupceconsulente in brevetti

právní: právní zástupce advokátavvocato

státní: státní zástupcepubblico ministero

zákonný: zákonný zástupcerappresentante legale

nahradit: Nahradí jej jeho zástupce.Sarà sostituito dal suo vice.

accusatore: pubblico accusatoreprokurátor, státní zástupce

agente: agente di commercioobchodní zástupce

avvocato: avvocato della accusazástupce obžaloby

collegamento: inform. collegamento sul desktopzástupce na ploše

comandante: comandante in secondazástupce velitele

delegato: delegato sindacalezástupce odborů

ministero: dir. pubblico ministerostátní zástupce

rappresentante: rappresentante legalezákonný zástupce

rappresentanza: in rappresentanza di q/qcjménem, za, jako zástupce koho/čeho

sostituto: il sostituto del direttorezástupce ředitele

vicario: eccl. vicario di Cristozástupce Krista na zemi papež, původně svatý Petr