Hlavní obsah

čistý

Vyskytuje se v

křišťálově: křišťálově čirý/čistý/průzračnýcristallino/-a

papír: čistý list papírufoglio bianco di carta

plat: čistý/měsíční platstipendio netto/mensile

rejstřík: mít čistý rejstříkavere la fedina penale pulita

svědomí: mít čisté/špatné svědomíavere la coscienza pulita/sporca

zářivě: zářivě čistýpulito scintillante

zisk: hrubý/čistý ziskprofitto lordo/netto

brát: Bere 10.000 korun čistého měsíčně.Il suo stipendio netto è di 10.000 corone mensili.

vzduch: čerstvý/čistý/studený/zatuchlý vzducharia fresca/pulita/fredda/viziata

beneficio: čistý ziskbeneficio netto

bianco: čistý/nepopsaný list papírufoglio bianco

coscienza: mít čisté svědomíavere la coscienza pulita

diritto: čisté svědomícoscienza diritta

fedina: mít čistý (trestní) rejstříkavere la fedina pulita

germe: sterilní, čistý prostý mikroorganismůsenza germi

guadagno: čistá mzdaguadagno netto

limpido: čisté svědomícoscienza limpida

macchia: mít čisté svědomínon avere macchie sulla coscienza

netto: čisté svědomícoscienza netta

pulito: čisté svědomícoscienza pulita

puro: čisté zlatooro puro

stazza: hrubá/čistá tonážstazza lorda/netta

coda: nemít čisté svědomí, mít máslo na hlavěavere la coda di paglia

cristallo: křišťálově čistýlimpido come il cristallo

fulmine: blesk z čistého nebefulmine a ciel sereno

sporco: hrát nečistou hrufarla sporca

čistý: čistý platstipendio netto