Hlavní obsah

výraz

Vyskytuje se v

odborný: odborný termín/výraztermine tecnico, tecnicismo

espressione: šťastný výrazespressione felice

faccia: ustaraný výrazfaccia preoccupata

moderare: mírnit se ve výrazechmoderare i termini

pensoso: zamyšlený výrazaria pensosa

regolare: regulární výrazespressione regolare

stravolto: zničený výrazviso stravolto

volto: mít smutný výrazessere triste in volto

atteggiare: Nasadil soucitný výraz, Zatvářil se soucitně.Atteggiò il volto a compassione.

výraz: jako výraz dobré vůlecome espressione di buona volontà