Hlavní obsah

faccia

Podstatné jméno žensképl. -ce

  1. tvář, obličejHai una faccia tosta.Ty jsi ale drzý!di faccia a qcnaproti čemucon faccia impassibile/serias kamennou tváříuna faccia rotondakulatý obličejTi spacco la faccia.Rozbiju ti hubu.sbattere la porta in faccia a qzavřít komu dveře před nosemfaccia tostadrzounfaccia a facciatváří v tvářnella casa di facciav protějším doměvista di facciapohled zepředu, přední pohledridere in faccia a qsmát se komu do tváře
  2. výraz (tváře)faccia preoccupataustaraný výrazfare la faccia tristetvářit se smutně
  3. vzhledIl blog ha cambiato faccia.Vzhled blogu se změnil.
  4. strana, povrch Zeměle due facce di una monetadvě strany mincesulla faccia della Terrana povrchu zemském, na zemi
  5. stěna

Související hesla

di fare

Vyskytuje se v

cilecca: selhat zbraň ap., přen. nezvládnout to výkon ap.fare cilecca

facente: zástupce nepřítomného ve funkci ap.facente funzione

fare: qc nechat/dát si udělat cofar(si) (fare)

gnorri: dělat hloupého/blbého/nechápavéhofare lo gnorri

intendere: qc dát najevo co, naznačit, naznačovat cofare intendere

a: ručně dělanýfatto a mano

abbuffata: nacpat se čím, přejíst se čehofare un'abbuffata di qc

abitudine: zvyknout si na cofare l'abitudine a qc

accenno: (mimochodem) zmínit, naznačit cofare accenno a qc

acquisto: jít nakupovatandare a fare acquisti

affare: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buono/cattivo affare con q

affidamento: spoléhat (se) na kohofare affidamento su q

affronto: urazit kohofare un affronto a q

allusione: narážet na co, udělat narážku na cofare allusione a qc

altrui: cizí záležitostifatti altrui

amicizia: spřátelit se s kýmfare amicizia con q

ammenda: odčinit, napravit co chyby ap., provést nápravu čehofare ammenda di/per qc

amore: milovat se s kým mít sexuální stykfare l'amore con q

andatura: udávat tempo závodu ap.fare l'andatura

animo: povzbudit koho, dodat odvahy komudar/fare animo a q

anno: před třemi roky/letytre anni fa

anticamera: čekat na přijetífare anticamera

anticipo: složit zálohu na copagare/dare/fare anticipo per qc

apoteosi: vychvalovat, oslavovat, vynášet kohofare l'apoteosi di q

appello: udělat prezencifare l'appello

apprendistato: být v učení, (vy)učit se u kohofare l'apprendistato presso q

appunto: vyčíst něco, vyčítat komufare un appunto a q

assegnamento: spoléhat se, spolehnout se na koho/cofare assegnamento su q/qc

assegno: vystavit/vypsat šekfare/intestare un assegno

astinenza: abstinovatfare astinenza

attenzione: dávat pozor, být pozornýfare attenzione

atto: jednat unáhleněfare degli atti inconsulti

audizione: dělat konkurz na cofare un'audizione per qc

augurio: popřát co komufare l'augurio, fare gli auguri di qc a q

autostop: jet (auto)stopem, stopovat autafare l'autostop

avance: dělat komu návrhyfare delle avances a q

avvertimento: udělat co pro výstrahu/jako varovánífare qc per avvertimento

baccano: dělat rámusfare baccano

bagaglio: sbalit se, sbalit si věci před odjezdemfare i bagagli

bagno: vykoupat sefare il bagno

baldoria: bavit se, veselit se, hýřit užívat sifar(e) baldoria

bambino: chovat se jako dítěfare il bambino

baratto: směnit, směňovat cofare baratto di qc

baruffa: rvát se, (po)prat se, (po)hádat se, vjet si do vlasůfare baruffa

benzina: natankovat (benzín), nabrat benzínfare benzina

bevuta: řádně se napít i vody při plavání, hovor. zachlastat, zapařitfare una (bella) bevuta

bip: pípnoutfare un bip

bis: přidat si, dát si ještě/nášup i jídla ap.fare il bis

bizza: zlobit dítě i strojfare le bizze

blocco: sjednotit se, spojit se, dát se dohromadyfare blocco

boccaccia: šklebit se, dělat grimasy/ksichtyfare le boccacce

botta: mlátit se, prát sefare a botte

brandello: rozcupovat, roztrhat na kusyfare a brandelli

brano: rozcupovat (na hadry)fare a brani

brindisi: připít si na co/kohofare un brindisi a qc/q

bucato: vyprat, prát (prádlo)fare il bucato

cacca: kakatfare la cacca

caduta: spadnout z čehofare una caduta da qc

calca: (na)tlačit se, mačkat se davfare calca

cambio: převlékat povlečení ložní prádlofare il cambio della biancheria

camera: uklízet pokojefare le camere

camminata: jít na procházkufare una camminata

campeggio: kempovatfare del campeggio

canestro: dát košfare canestro

capatina: stavit se kde, (za)skočit kamfare una capatina dove

capitombolo: nabít si hubufare un capitombolo

capriccio: zlobit, blbnout i o stroji ap.fare i capricci

carriera: (u)dělat kariérufare carriera

cascata: seknout sebou, švihnout seboufare una cascata

caso: všímat si koho/čeho, dbát na co, věnovat pozornost komu, hovor. zapůsobit, udělat dojemfar(e) caso a q/qc

cassetta: mít kasovní úspěch, být kasovním trhákemfar(e) cassetta

causa: být zajedno/solidární, spojit síly s kýmfare causa comune con q

cazzotto: poprat se s kým/čím na pěstifare a cazzotti con q/qc

centro: i přen. trefit do černéhofare centro

ceretta: (d)epilovat (se) voskemfare la ceretta

check-in: zaregistrovat se, odbavit (zavazadla)/cestující před odletem ap.fare il check-in

check-out: odhlásit sefare il check-out

chiacchiera: (po)klábosit (si), (po)povídat si, pokecatfare due/quattro chiacchiere

chiamata: zavolat si, zatelefonovat sifare una chiamata

chiarezza: udělat (si) jasno, vyjasnit si (to)fare chiarezza

chiave: basový klíčchiave di Fa

clic: poklepat (myší)fare doppio clic(k)

coccodè: kdákatfare coccodè

coccola: (po)mazlit se s kým, (po)laskat kohofare le coccole a q

coda: čekat/stát ve frontěfare la coda

cogliere: přistihnout koho při činucogliere q sul fatto

colazione: snídat, nasnídat sefare colazione

collaudo: provést zkoušku čeho, otestovat, zkontrolovat, vyzkoušet, prověřit co při převzetí ap.fare il collaudo di qc

collezione: sbírat co sběratelfare collezione di qc

colore: získat flush v pokrufare colore

colpo: brnknout kam, komudare/fare un colpo di telefono

capolino: vykouknout, přen. ukázat se pravda ap.fare capolino