Hlavní obsah

avanti

Předložka

  • před daným okamžikem ap.avanti Cristopřed Kristemavant'ieripředevčíremavanti chedřív nežfarsi avantipředstoupit

Podstatné jméno mužské/ženské neměnné

Vyskytuje se v

andare: andare avantijít dál, přen. con qc pokračovat s čím, v čem

baracca: mandare avanti la baraccatáhnout to dál, protloukat se

barca: spingere avanti la barcatáhnout to dál, protloukat se životem

capriola: capriola in avanti/all'indietrokotrmelec dopředu/dozadu

correre: correre avanti e indietropobíhat sem a tam

Cristo: avanti Cristo, prima di Cristopřed Kristem, před naším letopočtem

indietro: avanti e indietrosem a tam, tam a zpět

mandare: mandare avanti q/qcposlat/vyslat koho zjistit/obhlédnout situaci, živit, (finančně) zajišťovat koho, vést, posunout co k úspěšnému konci, řídit, vést co rodinný podnik ap.

ora: d'ora in poi, d'ora in avantiod nynějška, odteď

passaggio: passaggio in avantipředhoz v ragby

qui: da qui in avantiodteď, od nynějška

salto: salto mortale in avanti/all'indietrosalto vpřed/vzad

tirare: tirare avanti/innanzijít/jet dál, pokračovat, táhnout to dál

marsc': avanti, marsc'!Pochodem vchod!

raggiungere: Va' avanti, ti raggiungerò.Jdi napřed, doženu tě.

mettere: mettere le mani avantiuž předem se vymlouvat pro jistotu, pro případ nezdaru

prossimo: Avanti il prossimo!Další, prosím!

dál: Avanti!, Entri (pure)!Dále! vstupte

domácnost: mandare avanti la casavést domácnost

drát se: farsi/spingersi avantidrát se vpřed

chodit: dovnitř a ven ap. andare e venire, po místnosti andare su a giù, andare avanti e indietrochodit sem a tam

Kristus: avanti Cristo, zkr. a.C.před Kristem

letopočet: avanti Cristo, zkr. a.C.před naším letopočtem

napřed: L'orologio va avanti di cinque minuti.Hodiny jdou o pět minut napřed.

pochod: Avanti marsch!Pochodem v chod!

předbíhat: passare avanti nella filapředbíhat ve frontě

volno: Avanti!Volno! vstupte

vpřed: passo importante in avantidůležitý krok vpřed

zpět: avanti e indietrotam a zpět chodit ap.

další: (Avanti) il prossimo!Další, prosím! na řadě

hnout: Non riesco a portare avanti quell'equazione.Nemůžu hnout s tou rovnicí.

jít: Entri., Avanti.Pojďte dál(e). do bytu

postoupit: fare un passo avantipostoupit o krok (vpřed)

posun: C'è stato un progresso., Si è fatto un passo avanti.Došlo k posunu... v jednání ap.

předcházet se: L'orologio va avanti di due minuti ogni 24 ore.Hodinky se předcházejí o dvě minuty za den.

vstoupit: Avanti!Vstupte!

avanti: farsi avantipostupovat (vpřed)