Hlavní obsah

avanti

Předložka

  • před daným okamžikem ap.avanti Cristopřed Kristemavant'ieripředevčíremavanti chedřív nežfarsi avantipředstoupit

Podstatné jméno mužské/ženské neměnné

Vyskytuje se v

andare: andare avantijít dál, přen. con qc pokračovat s čím, v čem

baracca: mandare avanti la baraccatáhnout to dál, protloukat se

barca: spingere avanti la barcatáhnout to dál, protloukat se životem

capriola: capriola in avanti/all'indietrokotrmelec dopředu/dozadu

correre: correre avanti e indietropobíhat sem a tam

Cristo: avanti Cristo, prima di Cristopřed Kristem, před naším letopočtem

indietro: avanti e indietrosem a tam, tam a zpět

mandare: mandare avanti q/qcposlat/vyslat koho zjistit/obhlédnout situaci, živit, (finančně) zajišťovat koho, vést, posunout co k úspěšnému konci, řídit, vést co rodinný podnik ap.

ora: d'ora in poi, d'ora in avantiod nynějška, odteď

passaggio: passaggio in avantipředhoz v ragby

qui: da qui in avantiodteď, od nynějška

salto: salto mortale in avanti/all'indietrosalto vpřed/vzad

tirare: tirare avanti/innanzijít/jet dál, pokračovat, táhnout to dál

marsc': avanti, marsc'!Pochodem vchod!

raggiungere: Va' avanti, ti raggiungerò.Jdi napřed, doženu tě.

mettere: mettere le mani avantiuž předem se vymlouvat pro jistotu, pro případ nezdaru

prossimo: Avanti il prossimo!Další, prosím!

dál: Dále! vstupteAvanti!, Entri (pure)!

dál: dál(e) dělat cocontinuare a fare qc, proseguire a fare qc, andare avanti a fare qc, procedere in qc

domácnost: vést domácnostmandare avanti la casa

drát se: drát se vpředfarsi/spingersi avanti

chodit: chodit sem a tamdovnitř a ven ap. andare e venire, po místnosti andare su a giù, andare avanti e indietro

Kristus: před Kristemavanti Cristo, zkr. a.C.

letopočet: před naším letopočtemavanti Cristo, zkr. a.C.

napřed: Hodiny jdou o pět minut napřed.L'orologio va avanti di cinque minuti.

pochod: Pochodem v chod!Avanti marsch!

předbíhat: předbíhat ve frontěpassare avanti nella fila

volno: Volno! vstupteAvanti!

vpřed: důležitý krok vpředpasso importante in avanti

zpět: tam a zpět chodit ap.avanti e indietro

další: Další, prosím! na řadě(Avanti) il prossimo!

hnout: Nemůžu hnout s tou rovnicí.Non riesco a portare avanti quell'equazione.

jít: Pojďte dál(e). do bytuEntri., Avanti.

jít: Hodinky mi jdou o pět minut napřed.L'orologio va cinque minuti avanti.

napřed: Jdi napřed, doženu tě.Vai avanti, ti raggiungo.

postoupit: postoupit o krok (vpřed)fare un passo avanti

posun: Došlo k posunu... v jednání ap.C'è stato un progresso., Si è fatto un passo avanti.

předcházet se: Hodinky se předcházejí o dvě minuty za den.L'orologio va avanti di due minuti ogni 24 ore.

vstoupit: Vstupte!Avanti!