Hlavní obsah

volno

Podstatné jméno, rod střední

  • tempo m libero(den) giorno m libero(z práce) congedo m(pro zákonem vymezený účel též) aspettativa f(dovolená) vacanza fMáš teď volno?Sei libero adesso?vzít si/mít volnomettersi/essere in aspettativavzít si pár dní volno dovolenéprendere qualche giorno di vacanza/ferie

Příslovce

  1. (bez omezení)Volno! vstupteAvanti!
  2. (neobsazeno) liberoJe zde volno?È libero qui?

Vyskytuje se v

neplacený: neplacené volnocongedo non retribuito

pomyšlení: Při pouhém pomyšlení na to je mi nevolno.Al solo pensiero mi sento male.

mít: Máš zítra volno?Sei libero domani?

nevolno: Je mi nevolno.Non mi sento bene., na zvracení Ho la nausea.

nevolno: Udělalo se mu (náhle) nevolno.Fu colto da malore., Ha avuto un malore.

nevolno: Dělá se mi nevolno. od žaludkuMi viene la nausea.

vzít si: Vezmu si den volna.Prendo un giorno di ferie.

aspettativa: aspettativa per malattiazdravotní volno

aspettativa: mettersi in aspettativavzít si volno

compensativo: riposo compensativonáhradní volno

congedo: congedo non retribuitoneplacené volno

congedo: congedo per malattianemocenská doba, zdravotní volno

congedo: essere in congedomít volno, být na dovolené, mít dovolenku voják ap.

licenza: essere in licenzamít volno dovolenou

ponte: fare il pontemít prodloužené volno

riposo: giorno di riposoodpočinkový den, den volna z práce

sabbatico: anno sabbatico(roční) studijní dovolená, tvůrčí volno profesora na univerzitě

tempo: tempo liberovolno, volný čas

libero: Sei libero adesso?Máš teď volno?

malore: Fu colto da malore.Udělalo se mu špatně/nevolno.