Hlavní obsah

volně

Příslovce

  1. (bez omezení) liberamentevolně dostupnýa libera disposizionevolně přeložittradurre liberamentemed. volně prodejné lékymedicinali m pl da banco
  2. (ne pevně) non stretto/-a(nevázaně) scioltamentevolně loženýsfuso

Vyskytuje se v

čas: volný častempo libero

místo: volná (pracovní) místaposti vacanti, inzeráty ap. posizioni aperte

pokoj: volné pokoje nápis na hotelucamere libere

prodejný: volně prodejné lékymedicine da banco

překlad: volný/přesný překladtraduzione libera/letterale

přímý: sport. přímý (volný) koppunizione/tiro di prima

přístup: mít volný přístup k čemuavere libero accesso a qc

seskok: seskoky volným pádemparacadutismo in caduta libera

sestava: sport. volná sestavav gymnastice corpo libero, v kulturistice ap. routine libera

styl: volný stylstile libero

trh: černý/volný trhmercato nero/libero

verš: lit. volný veršverso libero

volný: být na volné nozelavorare come freelance/libero professionista

volný: novinář na volné nozegiornalista freelance

volný: ekon. volný trhmercato libero

volný: fyz. volný pádcaduta libera

volný: lit. volný překladtraduzione libera

volný: volný častempo libero

volný: ve volném časenel tempo libero

volný: volný pokojcamera libera

volný: vstup volný bez vstupnéhoingresso libero/gratuito

volný: volná vstupenkabiglietto gratis

vstup: vstup volný/zdarmaentrata libera, ingresso gratuito

být: Jsou nějaké volné židle?Ci sono delle sedie libere?

disponovat: Disponuje spoustou volného času.Ha tanto tempo libero a disposizione.

místo: Je to místo volné?È libero questo posto?

pokoj: Máte volný pokoj?Avete una camera libera?

volný: Je tohle místo volné? k sezeníÈ libero questo posto?

volný: na volném mořiin mare aperto

noha: na volné noze pracujícíautonomo/-a, freelance

průběh: (po)nechat čemu volný průběhdare libero corso a qc

pták: volný jako ptáklibero come un uccello

volný: být volný jako ptákessere libero come l'aria

accento: accento fisso/liberopevný/volný přízvuk

accesso: accesso libero a qcvolný přístup k čemu, volný vstup kam

arrampicata: arrampicata liberavolné lezení

battitore: battitore libero(pracující) na volné noze, sport. zadní stoper, libero

caduta: fis. caduta liberavolný pád

cambio: cambio fisso/flessibilepevný/volně plovoucí (měnový) kurz

campo: campo liberovolné pole působnosti ap.

disponibile: posti disponibilivolná místa

disponibilità: disponibilità di posti di lavorovolná pracovní místa

dominio: di dominio pubblicovšeobecně známý, volně šiřitelný dílo ap., jsoucí v majetku veřejnosti

elettrone: elettrone di legame/libero/spaiatovázaný/volný/nepárový elektron

entrata: l'entrata liberavstup volný

gratuito: ingresso gratuitovstup volný

ingresso: ingresso libero/a pagamentovolný/placený vstup

interrogatorio: dir. interrogatorio liberovolný výslech

lento: abito lentovolné šaty

liberale: educazione liberaleliberální/volná výchova

libero: tempo liberovolný čas

libero: mercato liberovolný trh

libero: traduzione liberavolný překlad

libero: sport stile liberovolný způsob

libero: avere libero accesso a qcmít volný přístup k čemu

nuotare: nuotare a farfalla/dorso/rana/stile libero/crawlplavat motýlka/znak/prsa/volným stylem/kraulem

omaggio: biglietto (in) omaggiovolná/bezplatná vstupenka

paracadutismo: paracadutismo in caduta liberaseskoky volným pádem

posto: posto liberovolné místo

radicale: radicali liberivolné radikály

ricreativo: centro ricreativocentrum volného času (a zábavy)

rinfusa: merce alla rinfusavolně ložené zboží

sacchetto: a sacchettorovného/volného střihu sako ap.

sfogo: dare sfogo a qcdát (volný) průchod čemu, ventilovat co emoce ap.

stile: stile liberovolný styl

tempo: tempo liberovolno, volný čas

tempo: a tempo persove (svém) volném čase o zálibách ap.

traduzione: traduzione fedele/libera/pedissequa/automaticavěrný/volný/otrocký/strojový překlad

vacante: posti vacantivolná místa pracovní ap.

impacciato: Mi sento impacciato nel vestito.V tom obleku se nemůžu volně pohybovat., Ten oblek mě svazuje.

largo: andare al largovyplout na volné moře

libero: essere libero come un uccellobýt volný jako pták

libero: dare libero corso a qc(po)nechat čemu volný průběh

ritaglio: ritaglio di tempovolná chvíle