Hlavní obsah

tirare

Tranzitivní sloveso

  1. qc (za)tahat za co, (od)táhnout, zatáhnout, (za)vléct, přitáhnout co kamtirare fuori qcvytáhnout, vyndat cotirare fuori la lingua a qvypláznout jazyk na kohotirare le tendezatáhnout závěsytirare la portazavřít/přivřít dveřetirare su q/qcvytáhnout (nahoru), zvednout, vztyčit, přen. pozvednout, povzbudit koho/co morálně ap.tirare giùsundat, stáhnout, dát dolů z police ap. přen. odbýt, zpytlíkovat v rychlosti udělat, sepsat, udělat seznam ap.tirare viaodtáhnout, dát pryč, odnést, jít dál, přen. odbýt práci ap.tirare avanti/innanzijít/jet dál, pokračovat, táhnout to dáltirare diritto, tirare di lungojít dál (svou cestou), přen. jít si (dál) za svým
  2. (na)sát, natáhnout ústy ap., potáhnout, potahovat z dýmky ap.tirare il fiatonadechnout se, nabrat dech
  3. (vy)mrštit, hodit, (vy)pálit, (vy)střelit, vrhnout projektil ap.tirare i dadihrát kostky
  4. dávat, zasazovat, zasadit ránu ap.Gli ho tirato un pugno.Jednu jsem mu vrazil.tirare pugni/calcizasazovat/rozdávat rány/kopancetirare di schermašermovat
  5. střílet, pálit ze zbraně ap.přen. (vy)chrlit nadávky ap.
  6. natáhnout, natahovat, protáhnout do délkytirare una riganarýsovat čáru
  7. tirarla živořit, odbývat se
  8. qc da qc získat, (vy)těžit co z čehotirare le conseguenze da qcvyvodit důsledky z čeho
  9. užívá se o uvedení do jistého stavutirare a lucido/cera qcvyleštit/navoskovat co

Vyskytuje se v

tiro: (brutto) tiropodraz, levárna, bouda

arma: arma da tirostřelná zbraň

bestia: bestia da tirotažné zvíře

boccata: tirare una boccata di sigarettadát si šluka, potáhnout z cigarety

botta: tirare una bottadát ránu

boxe: tirare di boxeboxovat, dělat box

campo: campo di tirostřelnice

canestro: tirare a canestrovystřelit na koš

freno: tirare il frenozatáhnout za (záchrannou) brzdu

incrociato: tiro incrociatokřížová palba

linea: linea di tirodráha střely trajektorie

lingua: tirare fuori la linguavypláznout jazyk

piattello: sport. tiro al piattelloskeet, trap střelecká disciplína

pistola: a un tiro di pistolajednou ranou výstřelem

portata: a portata di tirona dostřel

quattro: tiro a quattročtyřspřeží

sassata: tirare una sassata a/contro qhodit kamenem po kom

scherma: tirare di schermašermovat

sciacquone: tirare lo sciacquonespláchnout záchod

secco: tirare in seccovytáhnout na souš loď

somma: tirate le somme ...když se to vezme kolem a kolem ...

sorte: tirare a sortelosovat

spada: tirare di spadašermovat mečem, kordem

tirare: tirare fuori qcvytáhnout, vyndat co

tirata: dare una tirata a qczatahat, zatáhnout za co

frego: tirare un frego su una frasepřeškrtnout větu

lungo: tirare/menare/mandare qc per le lungheprodlužovat, protahovat co

mollare: un lungo tira e molladlouhé průtahy

pozzo: tirare l'acqua dal pozzočerpat vodu ze studny

aria: vedere che aria tiravědět odkud vítr vane

briglia: allentare/tirare le briglie a qpovolit/přitáhnout uzdu komu

cinghia: stringere/tirare la cinghiapřen. utáhnout (si) opasek

cuoio: tirare le cuoianatáhnout bačkory, natáhnout brka umřít

mancino: giocare un tiro/colpo mancino a qudělat podraz, ušít levárnu na koho, dát komu podpásovku

sollievo: tirare un respiro di sollievooddechnout si s úlevou

dostřel: a portata di tiro di qbýt na dostřel koho

jazyk: tirare fuori la lingua a qvypláznout jazyk na koho

koňský: tiro di cavallikoňské spřežení

kůň: cavallo da equitazione/corsa/tirojezdecký/dostihový/tažný kůň

oprať: tirare/liberare le redinipřitáhnout/povolit opratě

prásk: farsi un tirodát si práska

přímý: punizione/tiro di primasport. přímý (volný) kop

spláchnout: buttare qc nel water (e tirare l'acqua)spláchnout co do záchodu

spřežení: tiro di cavallikoňské spřežení

střelba: esercitazioni di tirostřelby výcvik, cvičná střelba

střelecký: esercitazioni di tirostřelecký výcvik

střelný: arma da tiro, palná arma da fuocostřelná zbraň

střílet: tirare a canestrostřílet na koš

šluk: farsi un tirodát si šluka

tah: tiraremít tah o komínu ap.

tažný: animale/bestia da tiro/trainotažné zvíře

vypláznout: tirare fuori la lingua, mostrare la lingua a qvypláznout jazyk na koho

záclona: chiudere/tirare le tendezatáhnout záclony

závěs: tirare/aprire le tendezatáhnout/roztáhnout závěsy

zbraň: arma da fuoco/tiropalná/střelná zbraň

poligono: poligono (di tiro)střelnice

zneškodnit: neutralizzare/parare il tirosport. zneškodnit střelu brankář - chytit

čerpat: tirare l'acqua dal pozzočerpat vodu ze studny

dout: Tira il vento forte.Duje silný vítr.

jak: vývoj ap. Come sembra?, o vyhlídkách ap. Che aria tira?Jak to vypadá?

kopat: Non tirare calci al cane!Nekopej do toho psa!

popotahovat: Non tirare su col naso!Nepopotahuj!

přerazit: Ti prendo a botte!, Ti tiro il collo!Já tě přerazím!

sebrat se: Tirati su!, Su con il morale!Seber se!

stáhnout: Ho tirato via la coperta.Stáhl jsem přikrývku.

tahat: tirare q per la manicatahat koho za rukáv

táhnout: Il camino tira bene.Komín dobře táhne.

ubalit: Gli ha tirato un cazzotto.Jednu mu ubalil.

vyndat: Tira fuori la carne dal frigo.Vyndej maso z ledničky.

vypadat: vývoj ap. Come sembra?, o vyhlídkách ap. Che aria tira?Jak to vypadá?

vytáhnout: L'ha tirato fuori dall'acqua.Vytáhl ho z vody.

z, ze: Tira giù i piedi dal tavolo!Sundej ty nohy ze stolu!

zatáhnout: Tira la pancia in dentro.Zatáhni břicho.

bačkora: tirare le cuoiapřen. natáhnout bačkory umřít

bouda: farla sporca a q, fare un brutto tiro, giocare un brutto scherzo a q, narafičit to ap. incastrare q(u)šít boudu na koho

brko: tirare le cuoiahovor. natáhnout brka

dusno: appesantire l'atmosfera di qc, spustit povyk sollevare un polverone, piantare un casino, fare il diavolo a quattro per qc, chaos, pozdvižení tirare sassi in piccionaia(u)dělat dusno kolem čeho

kámen: È a due passi da qui., È a un tiro di schioppo.Je to odsud, co by kamenem dohodil.

nitka: tirare i filitahat za nitky uplatňovat vliv

přitažený: tirato per i capelli, forzatopřitažený za vlasy

vanout: vedere che aria tiravědět odkud vítr vane

zaklepat: tirare le cuoiazaklepat bačkorama

zátah: in una tirata, in un solo colpona jeden zátah