Hlavní obsah

zbraň

Podstatné jméno, rod ženský

  • arma fpalná/střelná zbraňarma da fuoco/tirozbraně hromadného ničeníarmi di distruzione di massaskladiště zbraníarmeria f, arsenale m

Vyskytuje se v

atrapa: atrapa zbraněarma finta

držení: nedovolené držení zbraněpossesso illegale di armi

hromadný: voj. zbraně hromadného ničeníarmi di distruzione di massa

kalibr: zbraně malého/velkého kalibruarmi di piccolo/grosso calibro

klid: klid zbranícessate il fuoco

ničení: zbraně hromadného ničeníarmi di distruzione di massa

obchodník: obchodník se zbraněmitrafficante di armi

povolat: povolat koho do zbraněchiamare q alle armi

ruční: ruční zbraněarmi leggere

sečný: sečná zbraňarma da taglio

střelný: střelná zbraňarma da tiro, palná arma da fuoco

šíření: šíření jaderných zbraníproliferazione nucleare

vražedný: vražedná zbraňarma del delitto

vystřelit: vystřelit ze zbraněsparare con un'arma

odjištěný: Zbraň je odjištěná.L'arma ha la sicura disinserita.

zmocnit se: Zmocnili se zbraní.Si sono impadroniti delle armi.

abbassare: složit zbraněabbassare le armi

arma: palná zbraňarma da fuoco

automatico: automatická zbraňarma automatica

caccia: lov s kamerou/beze zbraněcaccia fotografica

cedere: vzdát se, složit zbraně, přen. vzdát to, kapitulovatcedere le armi

cessare: zastavit palbu, vyhlásit klid zbranícessare il fuoco

chimico: chemické zbraněarmi chimiche

deporre: složit zbranědeporre le armi

fratello: bratři ve zbranifratelli d'armi

fuoco: palná zbraňarma da fuoco

gettare: složit zbraněgettare le armi

illegale: nezákonné držení zbraně/ozbrojovánípossesso illegale di armi

inceppato: zaseklá zbraňarma inceppata

massa: zbraně hromadného ničeníarmi di distruzione di massa

nucleare: jaderné zbraněarmi nucleari

offensivo: útočné zbraněarmi offensive

omicida: vražedná zbraňarma omicida

piede: K noze zbraň!Pied'arm!

pistola: automatická zbraňpistola automatica

posare: složit zbraněposare le armi

precisione: přesná zbraň, hovor. odstřelovací puškamil. arma di precisione

proibito: zakázané zbraněarmi proibite

proliferazione: smlouva o nešíření jaderných zbranítrattato di non proliferazione nucleare

rendere: složit zbraněrendere le armi

richiamo: povolání do zbraněrichiamo alle armi

taglio: sečné zbraněarmi da taglio

tiro: střelná zbraňarma da tiro

incrociare: zkřížit zbraněincrociare le armi

chiamare: (po)volat do zbraně koho, přen. nabádat k bojichiamare alle armi q

voltare: namířit zbraně proti komuvoltare le armi contro q

zbraň: palná/střelná zbraňarma da fuoco/tiro