Hlavní obsah

držení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (těla ap.)držení tělaportamento m, postura f
  2. (zadržování) il trattenere msport. trattenuta f
  3. (vlastnictví) possesso m, detenzione fmít co v drženíavere qc in possesso, essere in possesso di qcnedovolené držení zbraněpossesso illegale di armi

Vyskytuje se v

balanc: mantenere l'equilibrio(u)držet balanc

dieta: essere/stare a dietadržet/mít dietu

držet: osservare il digiunodržet půst

držet se: tenersi alla larga da qcdržet se (opo)dál od čeho

hladovka: protestní digiunare per protesta, fare lo sciopero della fame, půst digiunare, stare a digiunodržet hladovku

hlídka: essere di guardia, fare la guardiadržet/mít hlídku, být na hlídce

minuta: osservare un minuto di silenziodržet minutu ticha

napravo: Tenete la destra.Držte se napravo.

náruč: tenere q in braccio/tra le bracciadržet koho v náručí

odstup: mantenere le distanzezachovávat/držet si odstup

pohromadě: části ap. tenere insieme, o rodině restare unito/-adržet pohromadě

pokyn: seguire istruzioni držet se pokynů

přísný: stare a dieta strettadržet přísnou dietu

pusa: tacere, držet jazyk za zuby tenere a freno la linguapřen. držet pusu mlčet

půst: digiunaredržet půst

rukojmí: prendere/tenere q in ostaggiovzít/držet koho jako rukojmí

smutek: portare il lutto (per perdita di q)držet/nosit smutek za koho

stranou: tenersi/restare in disparte da qcdržet se/zůstat stranou čeho

stráž: essere di guardia, hlídkovat essere di sentinelladržet stráž, být na stráži

tajnost: (man)tenere segreto qc(u)držet co v tajnosti

tělo: postura , portamento držení těla

tlama: Chiudi quella boccaccia!Drž/Zavři tlamu!

vodítko: Tenere il cane al guinzaglio.Držte psa na vodítku.

zajetí: tenere q in prigioniadržet koho v zajetí

huba: Chiudi il becco!Drž hubu!

od, ode: Tieniti lontano da me.Drž se ode mne dál.

zábradlí: tenersi alla ringhieradržet se zábradlí

doba: andare al passo con i tempijít/držet krok s dobou

kasa: tenere i cordoni della borsadržet kasu

klíště: stare attaccato come una cozza/zeccadržet se jako klíště

krok: mantenere il passo con q/qc(u)držet krok s kým/čím

palec: incrociare le dita per qdržet komu palce

poklička: tenere nascosto qcdržet co pod pokličkou

uzda: tenere q/qc a frenodržet na uzdě koho/co omezovat ap.

zkrátka: tenere a freno/al guinzaglio qdržet koho zkrátka

destra: tenere la destradržet se vpravo v provozu ap.

digiunare: digiunare per protestadržet (protestní) hladovku

digiuno: stare a digiunodržet půst/hladovku, hladovět

disparte: starsene in dispartedržet se stranou

disposizione: attenersi alle disposizionidržet se nařízení

distanza: přen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanzedržet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstup

fedele: restare fedele alla parola datadržet slovo

forte: tenersi fortedržet se pevně

illegale: possesso illegale di arminezákonné držení zbraně/ozbrojování

insieme: stare insiemedržet pohromadě dům ap.

largo: tenersi alla larga da qcdržet se dál od čeho

lontano: tenersi lontano da qcdržet se dál od čeho

lutto: essere in/portare il/tenere il luttodržet/nosit/mít smutek

mantenere: mantenere il passo con qdržet s kým krok

misurarsi: misurarsi nel mangiaredržet/omezovat se v jídle

morso: přen. mettere il morso a qdržet koho na uzdě, ovládat koho

ne: starsene in dispartedržet se stranou

ostaggio: tenere q in ostaggiodržet koho jako rukojmí

portamento: bel portamentoladné držení těla

presa: far presai přen. (u)chytit se, dobře držet na silnici ap., ztuhnout, ztvrdnout beton ap., zabrat o převodu ap.

primato: avere il primato mondiale in qcdržet světový primát v čem

quaresima: fare/osservare la quaresimadržet půst

reggersi: reggersi a galladržet se na hladině/nad vodou

scuro: (tenere q) allo scuro(držet koho) v nevědomosti

sentinella: essere di sentinellabýt na stráži, držet stráž

silenzio: osservare un minuto di silenziodržet minutu ticha

sinistra: tenere la sinistrajezdit/držet se vlevo řidiči ap.

sospeso: tenere q in sospesonapínat koho, držet v napětí koho

sottochiave: tenere q/qc sottochiavedržet koho/co pod zámkem

stretto: tenersi strettopevně se držet

tempo: andare a tempodržet rytmus, hrát v rytmu

tenere: tenere q/qc in bracciodržet koho/co v náručí

tenuta: tenuta di stradadržení na silnici, jízdní stabilita, přilnavost k vozovce vlastnost auta

tra: tenere qc tra le manidržet co v rukou

duro: Tieni duro!Drž se! povzbuzení

malapena: Riusciva a malapena a stare in piedi.Sotva/Tak tak se držel na nohou.

stare: Sto a dieta.Držím dietu.

chiudere: Chiudi la bocca!Zmlkni!, Drž pusu!

corda: tenere q sulla cordanapínat koho, držet koho v napětí

cucito: tenere la bocca cucitamít pusu na zámek, držet pusu

freno: tenere a freno q/qcdržet na uzdě koho/co

mordere: přen. mordere il frenodržet ústa a krok

držení: portamento , postura držení těla

pugno: tenere q in pugnodržet/mít koho v hrsti

sottana: stare sempre attaccato alle sottane della mammadržet se máminy sukně

stecchetto: stare a stecchettovelmi se omezovat v jídle, držet přísnou dietu

tangente: partire/andare per la tangentenedržet se/odbíhat od tématu, mluvit od věci, být mimo v řeči ap.

tapparsi: tapparsi la boccadržet hubu, zavřít hubu