Hlavní obsah

tenere

Tranzitivní sloveso

 1. qc držet, mít co v ruce, v držení ap.tenere q/qc in bracciodržet koho/co v náručítenere stretto qctisknout, svírat cotenere qc a mente/memoriamít co na pamětitenere conto di qcbrát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čehotenere compagnia a qdělat společnost komu
 2. qc dove uchovávat, skladovat, nechávat co kdetenere qc al frescoskladovat co v chladu
 3. (u)držet, udržovat, podržet v daném stavu, pozici ap.La macchina tiene bene la strada.Auto dobře drží/sedí na silnici.tenere q informatoprůběžně informovat koho, udržovat koho v obrazetenere insiemei přen. držet pohromadětenere unitidržet pospolu/pohromadě rodina ap.tenere prigioniero qvěznit kohotenere occupato qzabavit, zaměstn(áv)at koho činností ap.tenere un diariopsát/vést si deníktenere sotto silenzio qcdržet v tajnosti, tajit co
 4. dodržet, dodržovat pravidla ap.
 5. qc (po)nechat si, nechávat si coTienilo!Nech si to.
 6. zastávat úřad, funkci ap., vést, mít obchod ap.
 7. z(a)držet nepustit pryč, ven ap., upoutat na lůžko - nemoc ap.L'ho tenuto a dormire da noi.Přemluvil jsem ho, aby u nás přespal.
 8. držet, zabírat, okupovat oblast ap.
 9. pojmout nádoba objem ap.Il fiasco tiene tre litri.Do lahve se vejdou 3 litry.
 10. q per qc mít, považovat, brát koho za co přítele ap.tenere q in molto contovelice si vážit koho, velmi uznávat koho
 11. (us)pořádat, mít, konat poradu ap.tenere consiglio con qporadit se s kým
 12. qc pronést, přednést co řeč ap.

Vyskytuje se v

antisommossa: policejní těžkooděncipolizia in tenuta antisommossa

bada: hlídat, střežit koho, dohlížet na kohotenere q a bada

balia: protahovat, odkládat, odsouvat povinnost ap.tenere a balia

battesimo: jít za kmotra komu, být u křtu koho/čehotenere a battesimo q

braccio: objímat kohostringere/tenere qc tra le braccia

broncio: mračit se, trucovattenere il broncio

buono: předcházet si koho, být zadobře s kým vypočítavětenere/tenersi buono q

composto: sedět s nohama u sebetenere le gambe composte

conto: brát v úvahu, uvažovat koho/cotenere conto di q/qc

controllo: mít co pod kontroloutenere sotto controllo qc

conversazione: pořádat večírektenere conversazione

corrente: udržovat koho v obraze ohledně čeho, průběžně informovat koho o čemtenere q al corrente di qc

deposito: mít v úschově cotenere in deposito qc

destra: držet se vpravo v provozu ap.tenere la destra

dispregio: pohrdat kým/čímtenere in dispregio q/qc

distanza: držet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstuppřen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanze

grembo: mít na klíně dítě ap.tenere in grembo

lutto: držet/nosit/mít smutekessere in/portare il/tenere il lutto

maggese: nechat co ležet lademtenere/lasciare qc a maggese

muso: mračit se, tvářit se jako kakabustenere il muso

occhio: nespustit koho/co z očítenere q/qc d'occhio

onore: mít koho ve velké úctětenere in grande onore q

ostaggio: držet koho jako rukojmítenere q in ostaggio

ovatta: hýčkat, rozmazlovat kohotenere q nell'ovatta

possesso: mít co ve vlastnictvítenere qc in possesso, essere in possesso di qc

pregio: mít/chovat v úctě, ctít, vážit si kohoavere/tenere q in pregio

presente: mít na paměti/mysli koho/cotenere presente q/qc

prezzo: chovat koho ve velké úctětenere q in gran prezzo

riunione: uspořádat/mít poradufare/tenere una riunione

rossetto: dlouhotrvající rtěnkarossetto a lunga tenuta

scuro: (držet koho) v nevědomosti(tenere q) allo scuro

serbo: mít/nechávat si v zásobětenere in serbo

sinistra: jezdit/držet se vlevo řidiči ap.tenere la sinistra

sospeso: napínat koho, držet v napětí kohotenere q in sospeso

sottochiave: držet koho/co pod zámkemtenere q/qc sottochiave

tenente: nadporučíkprimo tenente

tenero: měkké dřevolegno tenero

tenuta: držení na silnici, jízdní stabilita, přilnavost k vozovce vlastnost autatenuta di strada

tenuto: být povinen/nucen udělat coessere tenuto a fare qc

tra: držet co v rukoutenere qc tra le mani

contegno: chovat se korektnětenere un contegno corretto

duro: Drž se! povzbuzeníTieni duro!

informato: Budeme vás průběžně informovat.Vi terremo informati.

precisare: Musím upřesnit, že...Tengo a precisare che...

resto: Drobné si nechte., To je v pořádku. při dávání spropitnéhoTenga il resto.

candela: dělat třetího do páru, být za křena milenecké dvojici ap.tenere/reggere la candela

corda: napínat koho, držet koho v napětítenere q sulla corda

cucito: mít pusu na zámek, držet pusutenere la bocca cucita

freno: držet na uzdě koho/cotenere a freno q/qc

lume: být za třetího, hovor. dělat komu křenatenere il lume a q

tenere: držet koho/co v náručítenere q/qc in braccio

čistota: udržovat co v čistotě(man)tenere qc pulito/-a

demonstrace: (us)pořádat demonstracitenere una manifestazione

deník: psát/vést si deníktenere un diario

držba: mít co v držbětenere qc in possesso, possedere qc

klín: mít koho na klínětenere q in grembo

ladem: nechat co (ležet) lademtenere/lasciare qc a maggese

napravo: Držte se napravo.Tenete la destra.

náruč: držet koho v náručítenere q in braccio/tra le braccia

památka: nechat si co na památkutenere qc come ricordo

paměť: mít na paměti cotenere a mente, tenere presente qc

pohromadě: držet pohromaděčásti ap. tenere insieme, o rodině restare unito/-a

porada: uspořádat/mít poradufare/tenere una riunione

pořádek: mít/udržovat kde pořádek uklizenotenere qc in ordine

pozor: dát pozor na koho/co hlídat ap.guardare, vigilare, controllare, tenere d'occhio q/qc

pronést: pronést řeč ke komutenere/pronunciare un discorso a q

proslov: mít proslov ke komutenere/pronunciare un discorso a q

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemuconsiderando, prendendo in considerazione qc, tenendo conto di qc

pusa: přen. držet pusu mlčettacere, držet jazyk za zuby tenere a freno la lingua

rukojmí: vzít/držet koho jako rukojmíprendere/tenere q in ostaggio

společnost: dělat komu společnostfare/tenere compagnia a q

sucho: uchovávat co v suchuconservare qc in luogo asciutto, tenere qc all'asciutto

sváteční: sváteční uniformaalta uniforme, tenuta/divisa di gala

tajnost: (u)držet co v tajnosti(man)tenere segreto qc

těsnicí: tech. těsnicí kroužekanello di tenuta/guarnizione

těžkooděnec: policejní těžkooděncipolizia in tenuta antisommossa

trvat: trvat (si) na svémnepovolit ap. tener(e) duro, názorově rimanere della propria opinione, v požadavcích tornare alla carica, nedat si poradit non intender ragione

účetnictví: ekon. vést účetnictvítenere la contabilità

útlý: v útlém věkualla tenera età

vést: vést rozhovor/konverzaci o čem(man)tenere una conversazione su qc

vodítko: Držte psa na vodítku.Tenere il cane al guinzaglio.

vydržet: Vydrž!nevzdávej to ap. Non mollare!, Pigia (pigia)!, trvej na svém Tieni duro!, počkej Aspetta un attimo!

zajetí: držet koho v zajetítenere q in prigionia

zášť: chovat ke komu zášťserbare/provare rancore verso q, tenere il broncio a q

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemgestire i registri, mantenere la documentazione di qc, spisy tenere l'archivio di q/qc

zřetel: mít co na zřetelitenere presente qc

brát: Beru (to) na vědomí.Lo tengo presente.

dbát: nedbat upozornění/varovánínon tenere conto di un avvertimento

dělat: Budeš mi dělat společnost?Mi terrai compagnia?

dohlédnout: Dohlédneš na děti?Terrai d'occhio i bambini?

dosah: Uchovávejte mimo dosah dětí.Tenere fuori dalla portata dei bambini.

drobné: Drobné si nechte.Tenga il resto.

držet se: Drží se za ruce.Si tengono per mano.

hlava: nosit co v hlavětenere qc a mente

lpět: Lpíme na tom, aby vše bylo...Ci teniamo che tutto sia...

mít: Mějte na paměti ...Tenete presente ...

napínat: Napínali nás až do konce.Ci tenevano tesi fino alla fine.

nechat: Drobné/Zbytek si nechte.Tenga il resto.

pěstěný: pěstěný trávníkprato ben tenuto

podržet se: Podržel se zábradlí.Si è tenuto alla ringhiera.

povšimnout si: Povšimněte si, že...Tenete presente che..., Si prega di notare...

průběžně: průběžně informovat kohotenere q continuamente informato

při: Mám to pořád při ruce.Lo tengo sempre a portata di mano.

přidržet: Přidržte klávesu CTRL.Tenere premuto il tasto CTRL.

stát: Stůj si za svým.Tieni duro., Non mollare.

zabavit se: aby se dítě zabaviloper tenere il bambino occupato

záležet: Velice jí záleželo na tom, aby udělala dobrý dojem.Ci teneva molto a fare bella figura.

zbytek: Zbytek si nechte.Tenga il resto.

držet: Držím ti palce.Tengo le dita incrociate per te.

hrst: mít koho v hrstiavere/tenere q in pugno

kasa: držet kasutenere i cordoni della borsa