Hlavní obsah

destra

Vyskytuje se v

braccio: braccio destropravá ruka nejschopnější pomocník

curva: curva a destrazatáčka vpravo

destro: di destrozprava hrát, odpálit ap., pravačkou

estremismo: estremismo di destra/sinistrapravicový/levicový extremismus

freccia: freccia a destrasměrovka doprava

guida: auto con guida a destra/sinistraauto s řízením vpravo/vlevo

orientato: governo orientato a destra/sinistravláda směřující doprava/doleva

partito: partito di destra/sinistra/governo/opposizionepravicová/levicová/vládní/opoziční strana

prendere: prendere a destradát se doprava

svolta: divieto di svolta a destra/sinistrazákaz odbočení vpravo/vlevo

zoppo: essere zoppo dal piede destrokulhat na pravou nohu

portarsi: Portati un po' a destra.Posuň se kousek doprava.

sterzare: Sterza a destra.Zahni doprava.

napravo: Tenete la destra.Držte se napravo.

odbočení: divieto di svolta a sinistra/destradopr. zákaz odbočení vlevo/vpravo

pravice: alla destra di qpo čí pravici

pravostranný: con (la) guida a destras pravostranným řízením auto

strana: partito di destra/di sinistrapravicová/levicová strana

vpravo: girare a destrazahnout/odbočit vpravo

zleva: da(lla) sinistra a(lla) destrazleva doprava

doprava: Giri a destra.Odbočte doprava.

chodit: Tenetevi a destra!Choďte vpravo!

odbočit: All'incrocio voltate a destra.Na křižovatce odbočte vpravo.

pravicový: governo /opposizione di destrapravicová vláda/opozice

pravý: la mano destrapravá ruka

rozhlédnout se: guardare a sinistra e a destrarozhlédnout se vlevo a vpravo na přechodu

vláda: governo di destrapravicová vláda

zabočit: Gira a destra.Zaboč doprava.

zprava: da(lla) destra a(lla) sinistrazprava doleva

destra: a destravpravo, doprava