Hlavní obsah

portarsi

Vyskytuje se v

capitaneria: capitaneria (di porto)přístavní úřad/správa/kapitanát orgán

accostare: accostare la portapřivřít dveře

aperto: porta/finestra apertaotevřené dveře/okno

aprire: aprire una porta/bottigliaotevřít dveře/láhev

basculante: porta basculantevýklopná vrata garážová

blindato: porta blindatapancéřové dveře

busta: busta porta documentiaktovka

calciare: calciare in porta/a retevsítit branku, dát gól

campanello: campanello della portazvonek u dveří

carraio: porta carraiaprůjezdová vrata

cieco: finestra/porta ciecaslepé okno/dveře

comandante: comandante del portovelitel přístavu

faccia: sbattere la porta in faccia a qzavřít komu dveře před nosem

fortuna: Ti porterà fortuna.To ti přinese štěstí.

garage: porta del garagegarážová vrata

gradino: gradino della portazápraží

ingresso: porta d'ingressovstupní dveře

libro: porta a libroshrnovací dveře

licenza: licenza del porto d'armizbrojní průkaz

mettere: mettere alla porta/all'uscio qvyhodit, vypoklonkovat koho

misuratore: misuratore di portataprůtokoměr

partita: porta a due partitedvoukřídlové dveře

persiano: porta persianažaluziové dveře

porta: porta di sicurezzabezpečnostní dveře

porta: porta di servizioslužební vchod

porta: indicare a q la portaukázat komu dveře, vykázat koho

porta: porta a portai přen. hned vedle

porta: vendita porta a portapodomní prodej, prodej dům od domu

porta: porta a vetriskleněné dveře

porta: porta scorrevoleposuvné dveře

porta: a porta vuotado prázdné brány

porta: porta seriale/parallelasériový/paralelní port

portata: di gran portatadůležitý, významný

portata: portata di volodolet letadla ap.

portata: a portata di vocena doslech

portata: alla portata di tuttivšeobecně dostupný, srozumitelný všem

portata: a portata di tirona dostřel

portata: fuori portatamimo dostřel

portata: portata al secondoprůtok za sekundu

portata: misuratore di portataprůtokoměr

porto: porto fluvialeříční přístav

porto: entrare in portovplout do přístavu

porto: econ. porto francosvobodný přístav

porto: porto commercialeobchodní přístav

porto: porto di transitopřekladiště

porto: porto di partenzadomovský přístav

porto: přen. andare in portodospět do (úspěšného) konce

porto: porto d'armizbrojní průkaz

porto: franco di portodopravné platí odesílatel, poštovné hrazeno

porto: porto assegnatodopravné platí příjemce

scorrevole: porta scorrevoleposuvné dveře

seriale: porta serialesériový port

servizio: porta di servizioslužební vchod

soffietto: porta a soffiettoshrnovací/skládací dveře

tirare: tirare la portazavřít/přivřít dveře

tiro: fuori (portata di) tiromimo dostřel, přen. mimo dosah

uscire: uscire dal portovyplout z přístavu

vantaggio: andare/portarsi in vantaggiozískat/vybudovat náskok

venditore: venditore ambulante/porta a portapouliční/podomní prodejce/obchodník

allarmato: Non aprire quella porta, è allarmata!Neotevírej ty dveře, je tam alarm!

baffo: Porta i baffi.Nosí knírek.

chiudersi: La porta si chiude da sé.Dveře se zavírají samy.

chiudersi: Mi sono chiuso un dito nella porta.Přivřel jsem si prst do dveří.

dare: La porta dà sul giardino.Dveře vedou do zahrady.

lente: Porta le lenti.Nosí čočky.

naso: Gli ha sbattuto la porta sul naso.Přibouchla mu dveře před nosem.

numero: Che numero di scarpe porti?Jaké máš číslo bot?

occorrente: Porta con te tutto l'occorrente.Vezmi si s sebou vše potřebné.

officina: Ha portato la macchina in officina.Dal auto do servisu.

peso: Ti ci porto di peso!Dotáhnu tě tam násilím!

porta: È in porta.Je v bráně., Chytá.

portare: Mi hanno portato via la macchina.Odtáhli mi auto. policie ap.

portare: La corrente lo portò via.Odnesl ho proud.

portare: Che il diavolo ti porti!Jdi k čertu!

portare: Porta gli occhiali.Nosí brýle.

portare: Porta la barba.Má bradku.

portare: Questo non si porta più.Tohle už se nenosí.

portare: Ha portato i bambini a spasso.Vzal děti na procházku.

portare: Ti porterò al cinema.Vezmu tě do kina.

portare: La portai a casa.Vzal jsem ji domů.

portare: Dove porta la strada?Kam vede ta ulice?

portare: Il lavoro portò i suoi frutti.Práce přinesla svoje ovoce.

portare: Portò delle scuse ridicole.Přišel se směšnými výmluvami.

portata: un pranzo di 5 portatejídlo o pěti chodech

portata: bilancia con una portata di 120 kgváha s nosností 120 kg

reggiseno: Non porta il reggiseno.Nenosí podprsenku.

spaiato: Portava scarpe spaiate.Měl boty každou jinou.

strappata: Con una strappata le portò via la borsetta.Vyškubl jí kabelku a zmizel.

taglia: Che taglia porta?Jakou máte velikost?

verniciare: Ho verniciato la porta di verde.Natřel jsem dveře nazeleno.