Hlavní obsah

aprire

Tranzitivní sloveso

  1. qc otevřít, otevírat coaprire a chiaveodemknoutaprire una porta/bottigliaotevřít dveře/láhev
  2. qc rozepnout co košili ap.
  3. qc prorazit, vybourat co otvor ap.aprire una stradai přen. prorazit cestuaprire il giocozahájit hru v šachu
  4. qc roztáhnout co křídla ap.aprire le bracciarozpažit, rozpřáhnout ruceaprire l'ombrelloroztáhnout deštník
  5. qc otevřít co zahájit činnost, jít v čele průvodu ap.
  6. qc zahájit co provoz ap.
  7. qc zapnout, pustit co uvést do provozuaprire la radio/tivùzapnout/pustit rádio/televiziaprire la lucerozsvítit (světlo)

Intranzitivní sloveso

  1. otevřít, otevírat o prodejně ap.I negozi aprono alle nove.Obchody otevírají v devět.
  2. otevřít, zahájit hru v kartách

Vyskytuje se v

aperto: all'apertopod širým nebem, venku

aperto: cinema all'apertoletní kino

chiave: chiudere/aprire a chiavezamknout/odemknout

cielo: a cielo apertopod širým nebem, povrchový těžba ap.

cuore: a cuore apertoupřímně, otevřeně

libro: libro apertopřen. otevřená kniha průhledný, čitelný člověk

miniera: miniera di superficie/a cielo apertopovrchový důl

occhio: aprire/chiudere gli occhiotevřít/zavřít oči

pubblico: aperto al pubblicootevřeno pro veřejnost

ristorante: ristorante all'apertozahradní restaurace

ventaglio: aprire/allargare qc a ventagliovějířovitě roztáhnout, rozevřít do vějíře co

affare: Prendi un affare per aprire la scatola.Vezmi něco na otevření krabice.

allarmato: Non aprire quella porta, è allarmata!Neotevírej ty dveře, je tam alarm!

aprirsi: L'anno accademico si apre...Akademický rok začíná...

certo: È aperto solo certe ore.Je otevřeno pouze v určitých hodinách.

comodo: Stai comodo, apro io.Neobtěžuj se, já otevřu.

fuoco: aprire/cessare il fuocozahájit/zastavit palbu

borsa: aprire la borsa, metter mano alla borsautrácet, pustit korunu, přen. sáhnout do kapsy

salvadanaio: rompere/aprire il salvadanaiorozbít prasátko sáhnout na úspory

ceknout: ani neceknoutnon aprire bocca, non fiatare

kino: letní kinocinema all'aperto

kohoutek: otevřít/zavřít kohoutekaprire/chiudere il rubinetto

letní: letní kinocinema all'aperto

oheň: otevřený oheňfiamme libere, v ohništi, krbu ap. fuoco aperto

otevřít: jít otevřít (dveře)andare ad aprire (la porta)

otevřít: otevřít si účetaprire un conto

palba: zahájit palbu na kohoaprire il fuoco contro q

poskytnout: poskytnout úvěr komuaprire/accordare un credito a q, prodejce fare credito a q

přístupný: veřejně přístupnýaccessibile/aperto al pubblico

restaurace: zahradní restauraceristorante all'aperto

rozhalenka: s rozhalenkou oděv ap.con/a coll(ett)o aperto

roztáhnout: roztáhnout závěsyaprire le tende

spustit: spustit palbuaprire il fuoco

širák: spát pod širákemdormire all'aperto

širý: pod širým nebemakce ap. all'aperto, pod širákem též all'addiaccio

účet: otevřít si účetaprire un conto (in banca)

veřejnost: otevřeno pro veřejnostaperto al pubblico

vyvést: vyvést z omylu kohoaprire gli occhi a q, trarre fuori d'inganno q

zahradní: zahradní restauraceristorante all'aperto

závěs: zatáhnout/roztáhnout závěsytirare/aprire le tende

zpřístupnit: zpřístupnit co pro veřejnost místoaprire qc al pubblico

zřídit: ekon. zřídit si účetaprire un conto

denně: otevřeno denně od 8 do 12aperto ogni giorno dalle 8 alle 12

dlaň: nastavit dlaňaprire la mano

jít: Nejde to otevřít.Non si può aprire.

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Vuol essere così gentile da aprire la finestra?

moct: Mohu otevřít okno?Posso aprire la finestra?

nastavit: Nastav ruku ... něco ti dám ap.Apri la mano ...

rozdělat: rozdělat gaučaprire il divano

rozestoupit se: Moře se rozestoupilo.Il mare si è aperto.

rozevřít se: Padák se nerozevřel.Il paracadute non si è aperto.

volný: na volném mořiin mare aperto