Hlavní obsah

aprirsi

Vyskytuje se v

a: a bocca apertas otevřenou pusou

aperto: porta/finestra apertaotevřené dveře/okno

aperto: all'apertopod širým nebem, venku

aperto: cinema all'apertoletní kino

aria: all'aria apertapod širým nebem

bocca: a bocca apertas otevřenou pusou, s otevřenými ústy s úžasem ap.

cielo: a cielo apertopod širým nebem, povrchový těžba ap.

con: restare con la bocca apertazůstat stát s otevřenou pusou

cuore: a cuore apertoupřímně, otevřeně

lettera: lettera apertaotevřený dopis

libro: libro apertopřen. otevřená kniha průhledný, čitelný člověk

miniera: miniera di superficie/a cielo apertopovrchový důl

prova: prova apertaveřejná zkouška

pubblico: aperto al pubblicootevřeno pro veřejnost

ristorante: ristorante all'apertozahradní restaurace

varco: aprirsi un varco tra qcprorazit si cestu čím

via: aprirsi una viaprorazit/udělat si cestu

aprire: I negozi aprono alle nove.Obchody otevírají v devět.

certo: È aperto solo certe ore.Je otevřeno pouze v určitých hodinách.

comodo: Stai comodo, apro io.Neobtěžuj se, já otevřu.

braccio: a braccia apertes otevřenou náručí srdečně

duch: být duchem nepřítomnýessere assorto nei propri pensieri, zasněně sognare a occhi aperti

dveře: den otevřených dveřígiornata di apertura al pubblico/porte aperte

kino: letní kinocinema all'aperto

letní: letní kinocinema all'aperto

místo: volná (pracovní) místaposti vacanti, inzeráty ap. posizioni aperte

oheň: otevřený oheňfiamme libere, v ohništi, krbu ap. fuoco aperto

podkopat: podkopat se pod čímscavare un passaggio sotto qc, aprirsi un passaggio sotto qc scavando

prorazit: prorazit si cestufarsi/aprirsi strada

přístupný: veřejně přístupnýaccessibile/aperto al pubblico

restaurace: zahradní restauraceristorante all'aperto

rozhalenka: s rozhalenkou oděv ap.con/a coll(ett)o aperto

rozhrnout: rozhrnout se opona ap.aprirsi

svobodomyslný: svobodomyslný člověkuomo dalla mente aperta

širák: spát pod širákemdormire all'aperto

širý: pod širým nebemakce ap. all'aperto, pod širákem též all'addiaccio

veřejnost: otevřeno pro veřejnostaperto al pubblico

zahradní: zahradní restauraceristorante all'aperto

denně: otevřeno denně od 8 do 12aperto ogni giorno dalle 8 alle 12

koukat: To budeš koukat!Rimarrai a bocca aperta!, Non crederai ai tuoi occhi!

nastavit: Nastav ruku ... něco ti dám ap.Apri la mano ...

otevřít: Máte ještě otevřeno?Siete ancora aperti?

poklopec: Máš otevřený poklopec.Hai la patta/bottega aperta.

prosekat: prosekat si cestu džunglí ap.aprirsi la strada a colpi d'ascia

rozepnutý: Máš rozepnutý poklopec.Hai la patta aperta.

rozestoupit se: Moře se rozestoupilo.Il mare si è aperto.

rozevřít se: Padák se nerozevřel.Il paracadute non si è aperto.

rozkročený: mít rozkročené nohy, být rozkročenýstare a gambe aperte/divaricate

volný: na volném mořiin mare aperto

náruč: (u)vítat koho s otevřenou náručíaccogliere q a braccia aperte

zjara: koukat jak zjaraguardare a bocca aperta