Hlavní obsah

prorazit

Dokonavé sloveso

  1. (zeď, dno ap.) co sfondare qc(proděravět též) (per)forare, bucare qc, fare un buco in qc(rozbít) rompere qc
  2. (bariéru ap.) co sfondare, rompere qc(proniknout - střela ap.) penetrare in qc
  3. (nárazy vytvořit) co fare(vykopat, chodbu ap.) scavare(vrtem) trivellare qcprorazit si cestufarsi/aprirsi stradaprorazit tunelscavare un tunnel
  4. přen.(prosadit se) sfondare, imporsipřen.(uchytit se) affermarsipřen.(etablovat se) v čem piazzarsi bene in qcpřen.hovor. (udělat díru do světa) spaccare il mondo

Vyskytuje se v

aprire: i přen. prorazit cestuaprire una strada

varco: prorazit si cestu čímaprirsi un varco tra qc

via: prorazit/udělat si cestuaprirsi una via

sfondare: Nikdy neprorazil.Non ha sfondato mai.

largo: (pro)razit si cestu v davu, přen. prorazit, prosadit sefarsi largo

prorazit: prorazit si cestufarsi/aprirsi strada