Hlavní obsah

prova

Podstatné jméno ženské

  1. zkouška vlastností ap.di provazkušební, na zkouškuperiodo di provazkušební dobaa prova d'acquavodotěsnýtecn. prova a faticaúnavová zkouškamed. prova del sanguekrevní zkouškadare buona prova (di sé)osvědčit se, (dobře) obstát ve zkoušce ap.sottoporre a provapodrobit zkoušce
  2. zkouška test vědomostíprove orali/scritteústní/písemné zkoušky
  3. závod část soutěžeprova a cronometročasovkaprova di forzastřetnutí, měření sil
  4. test těžká prověrka, křest ohněmmettere q alla provavystavit koho zkoušce
  5. pokusFarò un'altra prova.Pokusím se znovu.alla prima provana první pokusfare una provapokusit se
  6. důkaz soudní ap.Hai le prove?Máš důkazy?
  7. zkouška přátelství, důkazamico a tutta provaprověřený kamarád
  8. zkouška, důkaz správnosti
  9. (divadelní) zkouškaprova generalegenerální zkouška, hovor. generálka divadelní ap.prova apertaveřejná zkouškafare le provezkoušet

Vyskytuje se v

assenza: assenza di provenedostatek důkazů

banco: banco di provazkušební/testovací zařízení/lavice, zkušebna zařízení

carico: tecn. prova di caricozátěžový test

certo: prova certa di qcjasný důkaz čeho

cronometro: prova a cronometročasovka

disgusto: provare/avere disgusto per qcbýt špatně komu z čeho

incontestabile: prove incontestabilinesporné důkazy

lampante: prova lampantezřejmý důkaz

mettere: mettere alla prova qc(pr)ověřit, (pr)ověřovat co

onere: dir. onere della provadůkazní břemeno

palloncino: hovor. prova del palloncinodechová zkouška na alkohol, hovor. dýchnutí do balonku

periodo: periodo di garanzia/provazáruční/zkušební doba/lhůta

prova: di provazkušební, na zkoušku

provare: provare un ciboochutnat jídlo poprvé

reggere: reggere una provaobstát při zkoušce

sottoporre: sottoporre q alla prova del palloncinopodrobit koho dechové zkoušce, nechat dýchnout (do balonku) koho

stizza: avere/provare stizza per qcmít vztek na co, být rozčilený kvůli čemu

vergogna: sentire/provare vergogna di/per qcstydět se za co

versione: versione completa/di prova/ampliatakompletní/zkušební/rozšířená verze

vivente: prova/leggenda viventeživoucí důkaz/legenda

diletto: Provano/Sentono diletto a/nel fare qcTěší je co., Působí jim radost co.

esistere: Esistono le prove di qc.Existují důkazy čeho.

insufficienza: È stato assolto per insufficienza di prove.Byl osvobozen pro nedostatek důkazů.

orrore: Provo orrore per i ragni.Mám hrůzu z pavouků.

pena: provare pena per qcítit ke komu lítost

perso: Fai una prova, perso per perso.Vyzkoušej to, nemáš co ztratit.

fuoco: prova del fuocozkouška ohněm

tuffo: Ho provato un tuffo al cuore.Úplně se mi zastavilo/sevřelo srdce.

balonek: sottoporre q alla prova del palloncinodát komu/nechat koho fouknout do balonku

dechový: prova del palloncinodechová zkouška na alkohol

důkaz: come prova/testimonianza di qc, form. podepsat ap. in fede di qcna důkaz čeho

důkazní: onere della provapráv. důkazní břemeno

dýchat: sottoporsi alla prova del palloncino(muset) dýchat při dechové zkoušce

jízda: giro di prova, prova su stradazkušební jízda s autem

kabinka: camerino (di prova)zkušební kabinka v obchodě ap.

lhůta: essere in prova, fare un periodo di provabýt ve zkušební lhůtě v zaměstnání ap.

libero: (prove) liberevolný trénink na MS motocyklů ap.

podrobit: mettere alla provapodrobit zkoušce

prakticky: provare qc in praticavyzkoušet co prakticky

silácký: prova /atto di forzasilácký kousek

štěstí: provare la fortunazkusit štěstí

talentový: prova attitudinaletalentová zkouška

trpělivost: giocare con la pazienza di q, mettere a dura prova la pazienza di qzkoušet čí trpělivost

ústní: esame /prova oraleústní zkouška

zášť: serbare/provare rancore verso q, tenere il broncio a qchovat ke komu zášť

zatěžkávací: mostu prova di carico, na výdrž prova di resistenzazatěžkávací zkouška

zkouška: fare delle prove su qcprovést zkoušku čeho

zkušební: odsouzeného, zaměstnance ap. periodo di provazkušební doba/lhůta

domluvit: Provo a parlarci un poco.Zkusím mu domluvit.

dýchnout: Il poliziotto l'ha sottoposto alla prova del palloncino.Policista ho nechal dýchnout (do balonku).

kolik: Puoi provare quanto vuoi.Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.

obstát: reggere alla provaobstát ve zkoušce

osvědčený: ricetta provataosvědčený recept

podrobit se: Ha rifiutato di sottoporsi alla prova dell'alcool.Odmítl se podrobit dechové zkoušce.

pokus: Vale la pena di provare.Stojí to za pokus.

poznat: Non ha mai provato la fame.Nikdy nepoznal hlad.

připouštěcí: prova di ammissionepřipouštěcí zkouška

přitlačit: Prova a far loro un po' di pressione.Zkus na ně trochu přitlačit.

tipnout (si): Prova a indovinare.Tipni si.

zkoušet: provare la pazienza di qzkoušet čí trpělivost

zkusit: L'hai già provato?Už jsi to zkusil?

oheň: prova del fuocozkouška ohněm

světlo: fare bella figura, farsi onore, dare un'ottima prova di séukázat se v dobrém světle