Hlavní obsah

prova

Podstatné jméno ženské

  1. zkouška vlastností ap.di provazkušební, na zkouškuperiodo di provazkušební dobaa prova d'acquavodotěsnýtecn. prova a faticaúnavová zkouškamed. prova del sanguekrevní zkouškadare buona prova (di sé)osvědčit se, (dobře) obstát ve zkoušce ap.sottoporre a provapodrobit zkoušce
  2. zkouška test vědomostíprove orali/scritteústní/písemné zkoušky
  3. závod část soutěžeprova a cronometročasovkaprova di forzastřetnutí, měření sil
  4. test těžká prověrka, křest ohněmmettere q alla provavystavit koho zkoušce
  5. pokusFarò un'altra prova.Pokusím se znovu.alla prima provana první pokusfare una provapokusit se
  6. důkaz soudní ap.Hai le prove?Máš důkazy?
  7. zkouška přátelství, důkazamico a tutta provaprověřený kamarád
  8. zkouška, důkaz správnosti
  9. (divadelní) zkouškaprova generalegenerální zkouška, hovor. generálka divadelní ap.prova apertaveřejná zkouškafare le provezkoušet

Vyskytuje se v

libero: (prove) liberevolný trénink na MS motocyklů ap.

assenza: assenza di provenedostatek důkazů

banco: banco di provazkušební/testovací zařízení/lavice, zkušebna zařízení

carico: tecn. prova di caricozátěžový test

certo: prova certa di qcjasný důkaz čeho

cronometro: prova a cronometročasovka

disgusto: provare/avere disgusto per qcbýt špatně komu z čeho

disgusto: provare disgusto di séhnusit se sám sobě

incontestabile: prove incontestabilinesporné důkazy

lampante: prova lampantezřejmý důkaz

mettere: mettere alla prova qc(pr)ověřit, (pr)ověřovat co

onere: dir. onere della provadůkazní břemeno

palloncino: hovor. prova del palloncinodechová zkouška na alkohol, hovor. dýchnutí do balonku

periodo: periodo di garanzia/provazáruční/zkušební doba/lhůta

provare: provare un ciboochutnat jídlo poprvé

reggere: reggere una provaobstát při zkoušce

sottoporre: sottoporre q alla prova del palloncinopodrobit koho dechové zkoušce, nechat dýchnout (do balonku) koho

stizza: avere/provare stizza per qcmít vztek na co, být rozčilený kvůli čemu

vergogna: sentire/provare vergogna di/per qcstydět se za co

versione: versione completa/di prova/ampliatakompletní/zkušební/rozšířená verze

vivente: prova/leggenda viventeživoucí důkaz/legenda

diletto: Provano/Sentono diletto a/nel fare qcTěší je co., Působí jim radost co.

disgusto: Provo disgusto per questi politici.Z těchto politiků se mi dělá špatně.

esistere: Esistono le prove di qc.Existují důkazy čeho.

insufficienza: È stato assolto per insufficienza di prove.Byl osvobozen pro nedostatek důkazů.

orrore: Provo orrore per i ragni.Mám hrůzu z pavouků.

pena: provare pena per qcítit ke komu lítost

perso: Fai una prova, perso per perso.Vyzkoušej to, nemáš co ztratit.

provare: Provare non costa niente.Za zkoušku nic nedáš.

provare: Ha provato la miseria.Zažil bídu.

fuoco: prova del fuocozkouška ohněm

provare: hovor. provarci con qbalit koho, (vy)jet po kom

tuffo: Ho provato un tuffo al cuore.Úplně se mi zastavilo/sevřelo srdce.

balonek: dát komu/nechat koho fouknout do balonkusottoporre q alla prova del palloncino

dechový: dechová zkouška na alkoholprova del palloncino

důkaz: na důkaz čehocome prova/testimonianza di qc, form. podepsat ap. in fede di qc

důkazní: práv. důkazní břemenoonere della prova

dýchat: (muset) dýchat při dechové zkoušcesottoporsi alla prova del palloncino

jízda: zkušební jízda s autemgiro di prova, prova su strada

kabinka: zkušební kabinka v obchodě ap.camerino (di prova)

lhůta: být ve zkušební lhůtě v zaměstnání ap.essere in prova, fare un periodo di prova

podrobit: podrobit zkoušcemettere alla prova