Hlavní obsah

zkouška

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (otestování) prova f(kontrolní) controllo m, verifica fprovést zkoušku čehofare delle prove f pl su qcpodrobit koho/co zkoušcemettere q/qc alla provapodrobit koho dechové zkoušcesottoporre q alla prova del palloncino
  2. (předběžný test) prova f
  3. (znalostí) esame m, test mpřijímací zkouškaesame m di ammissionepísemná/ústní zkouškaprova scritta/oraledělat/skládat zkouškufare un esame mudělat/složit zkouškusuperare/passare un esame
  4. (divadelní ap.) div., hud. prova f
  5. (pokus) tentativo m, prova fStojí to za zkoušku.Vale la pena di provarlo.

Vyskytuje se v

absolvovat: (úspěšně) absolvovat zkouškusuperare/passare un esame

dechový: dechová zkouška na alkoholprova del palloncino

opakovat: opakovat zkouškuripetere/rifare l'esame

opravný: opravná zkouška reparátesame di riparazione

podrobit: podrobit zkoušcemettere alla prova

podstoupit: podstoupit zkoušku ve školedare/sostenere un esame

přijímací: přijímací zkouškyesami d'ammissione

rigorózní: rigorózní zkouškaesame di dottorato

skládat: skládat zkouškufare/dare un esame

talentový: talentová zkouškaprova attitudinale

u: u zkouškyall'esame

udělat: udělat zkouškypassare gli esami

ústní: ústní zkouškaesame /prova orale

vstupní: vstupní zkouškaesame di accesso/ingresso

vyhodit: vyhodit koho od zkouškyrespingere, bocciare, rimandare

z, ze: zkouška z matematikyesame di matematica

zatěžkávací: zatěžkávací zkouškamostu prova di carico, na výdrž prova di resistenza

závěrečný: závěrečná zkouškaesame finale

dělat: Zítra dělám zkoušku.Domani faccio un esame.

dopadnout: U zkoušek dopadl dobře.Agli esami è andato bene.

drtit: Musím drtit na zkoušky.Devo sgobbare per gli esami.

hlásit se: Kdo (z vás) se hlásí ke zkoušce?Chi (di voi) si è iscritto all'esame?

obstát: obstát ve zkoušcereggere alla prova

podrobit se: Odmítl se podrobit dechové zkoušce.Ha rifiutato di sottoporsi alla prova dell'alcool.

prolézt: U zkoušek prolezl jen tak tak.Agli esami si era salvato per poco.

propadnout: Propadli u zkoušky.Sono stati bocciati all'esame.

připouštěcí: připouštěcí zkouškaprova di ammissione

rupnout: rupnout u zkouškyessere bocciato all'esame

sestávat: Zkouška sestává ze dvou fází.L'esame consiste di due fasi.

udělat: Neudělal tu zkoušku.Non ha passato l'esame.

uspět: Neuspěl u zkoušky.Ha fallito l'esame.

vyrazit: vyrazit koho od zkouškybocciare q all'esame

oheň: zkouška ohněmprova del fuoco