Hlavní obsah

esame

Podstatné jméno mužské

  1. (lékařské) vyšetření, (lékařská) prohlídka, testesami del sanguekrevní testyesame della vistavyšetření zraku
  2. (pře)zkoumání, kontrola, kontrolní prohlídka, posouzeníprendere in esame(pře)zkoumat, (z)kontrolovat, posouditin esameprojednávaný zákon, zkoumaný jev, zvažovanýessere all'esameprocházet kontrolou, být přezkoumáván
  3. zkouška, test, zkoušeníesame di maturità/ammissionematuritní/přijímací zkouškaesame di abilitazionekvalifikační zkouška pro výkon povoláníesame di statostátní zkouška, státniceesame scritto/oralepísemná/ústní zkouškaesame di guida(závěrečné) zkoušky v autoškole, závěrečné jízdysuperare/passare l'esameudělat/složit zkoušku
  4. výslech svědka, slyšení strany sporu

Vyskytuje se v

ammettere: ammettere q agli esamipřipustit koho ke zkouškám

ammissione: esame di ammissionepřijímací zkouška

cadere: cadere agli esamipropadnout u zkoušek

dare: dare gli esamidělat zkoušky

esito: esito degli esamivýsledek zkoušek

finale: esame finalezávěrečná zkouška

laboratorio: esami di laboratoriolaboratorní testy

maturità: esame di maturitàmaturita, maturitní zkouška

necroscopico: esame necroscopicopitva, autopsie, ohledání mrtvoly

orale: esame/interrogazione oraleústní zkouška

passare: passare gli esamiudělat zkoušky

prepararsi: prepararsi per un esamepřipravovat se na zkoušku

qualifica: esami di qualificazkoušky způsobilosti

radiografico: esame radiograficorentgenové vyšetření

radiologico: med. esame radiologicoradiologické vyšetření

riparazione: esame di riparazioneopravná zkouška, reparát

scritto: esami scrittipísemné zkoušky

sommario: esame sommariosouhrnná zkouška

sostenere: sostenere gli esami(u)dělat/zvládnout zkoušky, obstát u zkoušek

storia: esame di storiazkouška z dějepisu

inglese: esame d'inglesezkouška z angličtiny

porta: Gli esami sono alle porte.Zkoušky se blíží.

stangare: stangare q agli esamivyhodit koho od zkoušky

esame: esami del sanguekrevní testy