Hlavní obsah

ammissione

Vyskytuje se v

esame: esame di maturità/ammissionematuritní/přijímací zkouška

příjem: ammissione dei pazientipříjem pacientů

přijímací: colloquio di ammissione, pracovní colloquio (di lavoro)přijímací pohovor

řízení: procedura di ammissionepřijímací řízení

zkouška: esame di ammissionepřijímací zkouška

připouštěcí: prova di ammissionepřipouštěcí zkouška

ammissione: esame di ammissionepřijímací zkouška