Hlavní obsah

zkouška

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (otestování) prova f(kontrolní) controllo m, verifica fprovést zkoušku čehofare delle prove f pl su qcpodrobit koho/co zkoušcemettere q/qc alla provapodrobit koho dechové zkoušcesottoporre q alla prova del palloncino
  2. (předběžný test) prova f
  3. (znalostí) esame m, test mpřijímací zkouškaesame m di ammissionepísemná/ústní zkouškaprova scritta/oraledělat/skládat zkouškufare un esame mudělat/složit zkouškusuperare/passare un esame
  4. (divadelní ap.) div., hud. prova f
  5. (pokus) tentativo m, prova fStojí to za zkoušku.Vale la pena di provarlo.

Vyskytuje se v

absolvovat: (úspěšně) absolvovat zkouškusuperare/passare un esame

dechový: dechová zkouška na alkoholprova del palloncino

opakovat: opakovat zkouškuripetere/rifare l'esame

opravný: opravná zkouška reparátesame di riparazione

podrobit: podrobit zkoušcemettere alla prova

podstoupit: podstoupit zkoušku ve školedare/sostenere un esame

přijímací: přijímací zkouškyesami d'ammissione

rigorózní: rigorózní zkouškaesame di dottorato

skládat: skládat zkouškufare/dare un esame

talentový: talentová zkouškaprova attitudinale

u: u zkouškyall'esame

udělat: udělat zkouškypassare gli esami

ústní: ústní zkouškaesame /prova orale

vstupní: vstupní zkouškaesame di accesso/ingresso

vyhodit: vyhodit koho od zkouškyrespingere, bocciare, rimandare

z, ze: zkouška z matematikyesame di matematica

zatěžkávací: zatěžkávací zkouškamostu prova di carico, na výdrž prova di resistenza

závěrečný: závěrečná zkouškaesame finale

dělat: Zítra dělám zkoušku.Domani faccio un esame.

dopadnout: U zkoušek dopadl dobře.Agli esami è andato bene.

drtit: Musím drtit na zkoušky.Devo sgobbare per gli esami.

hlásit se: Kdo (z vás) se hlásí ke zkoušce?Chi (di voi) si è iscritto all'esame?

obstát: obstát ve zkoušcereggere alla prova

podrobit se: Odmítl se podrobit dechové zkoušce.Ha rifiutato di sottoporsi alla prova dell'alcool.

prolézt: U zkoušek prolezl jen tak tak.Agli esami si era salvato per poco.

propadnout: Propadli u zkoušky.Sono stati bocciati all'esame.

připouštěcí: připouštěcí zkouškaprova di ammissione

rupnout: rupnout u zkouškyessere bocciato all'esame

sestávat: Zkouška sestává ze dvou fází.L'esame consiste di due fasi.

uspět: Neuspěl u zkoušky.Ha fallito l'esame.

vyrazit: vyrazit koho od zkouškybocciare q all'esame

oheň: zkouška ohněmprova del fuoco

ammettere: připustit koho ke zkouškámammettere q agli esami

ammissione: přijímací zkouškaesame di ammissione

bocciare: vyletět u zkoušky ap., neudělat zkoušku z čehoessere bocciato in qc

cadere: propadnout u zkoušekcadere agli esami

collaudo: provést zkoušku čeho, otestovat, zkontrolovat, vyzkoušet, prověřit co při převzetí ap.fare il collaudo di qc

dare: dělat zkouškydare gli esami

esame: maturitní/přijímací zkouškaesame di maturità/ammissione

esito: výsledek zkoušekesito degli esami

finale: závěrečná zkouškaesame finale

maturità: maturita, maturitní zkouškaesame di maturità

orale: ústní zkouškaesame/interrogazione orale

palloncino: dechová zkouška na alkohol, hovor. dýchnutí do balonkuhovor. prova del palloncino

passare: udělat zkouškypassare gli esami

prepararsi: připravovat se na zkouškuprepararsi per un esame

prova: zkušební, na zkouškudi prova

qualifica: zkoušky způsobilostiesami di qualifica

reggere: obstát při zkoušcereggere una prova

respinto: počet těch, kteří neuspěli (u zkoušky)numero dei respinti

riparazione: opravná zkouška, reparátesame di riparazione

scritto: písemné zkouškyesami scritti

sommario: souhrnná zkouškaesame sommario

sostenere: (u)dělat/zvládnout zkoušky, obstát u zkoušeksostenere gli esami

sottoporre: podrobit koho dechové zkoušce, nechat dýchnout (do balonku) kohosottoporre q alla prova del palloncino

storia: zkouška z dějepisuesame di storia

test: podrobit co zkoušcesottoporre qc a test

appena: Přijdu hned po zkoušce.Vengo appena dopo l'esame.

inglese: zkouška z angličtinyesame d'inglese

laurearsi: Složil doktorské zkoušky z medicíny.Si è laureato in medicina.

male: Zkouška nedopadla dobře.L'esame è andato male.

piombare: Vyrazili ho od zkoušky.Lo hanno piombato.

porta: Zkoušky se blíží.Gli esami sono alle porte.

provare: Za zkoušku nic nedáš.Provare non costa niente.

stangare: vyhodit koho od zkouškystangare q agli esami

fuoco: zkouška ohněmprova del fuoco

nuocere: Za zkoušku nic nedáš.Tentar non nuoce.

zkouška: provést zkoušku čehofare delle prove su qc