Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (činnost) fareDělám, co můžu.Faccio del mio meglio.Nedělej hluk.Non fare rumore.Co tady děláš?Che cosa fai qui?Jak se to dělá?Come si fa?Děláš velké pokroky.Stai facendo dei grandi progressi.Nic si z toho nedělej.Non prendertela.Co mám teď dělat?Che cosa faccio adesso?Dělám jen svou práci.Faccio solo il mio lavoro.dělat obchody s kýmfare affari con qdělat sportyfare dello sport
 2. (dávat vznikat) fareDělejte si poznámky.Prendete appunti.Udělalo to na mne dobrý dojem.Mi ha fatto una buona impressione.Nedělej si s tím starosti.Non preoccupartene.Děláš si ze mě srandu?Mi prendi in giro?Děláš mi starosti.Mi fai preoccupare.Budeš mi dělat společnost?Mi terrai compagnia?
 3. (činit jiným) fare, rendereTen účes tě dělá starší.Questa acconciatura ti fa sembrare più vecchia.
 4. (pracovat) na čem lavorare a qcDělám osm hodin denně.Lavoro otto ore al giorno.
 5. hovor.(zastávat roli) koho fare da q
 6. (tvořit, zhotovovat) fare, realizzare
 7. (nějak upravit) preparare(vlasy, účes ap.) sistemare, acconciare
 8. (způsobovat) fareAlkohol mi nedělá dobře.L'alcol non mi fa bene.
 9. hovor.(zkoušku ap.) co fare qcZítra dělám zkoušku.Domani faccio un esame.
 10. hovor.(studovat) studiare, fare
 11. (předstírat) co fare finta di fare qc
 12. hovor.(rovnat se) fare, venireKolik to dělá (celkem)?Quanto viene/fa (in tutto)?

Vyskytuje se v

doprovod: accompagnare qdělat doprovod komu

dopředu: fare qc con grande anticipo(u)dělat co dlouho dopředu

drahota: fare delle storie per qcdělat drahoty s čím

efekt: fare qc per far colpodělat co jen na efekt

iluze: farsi (delle) illusioni, illudersidělat si iluze

interview: intervistare qdělat interview s kým

jako: fare finta di ..., fingere di fare qcdělat jako, že ... předstírat

jakoby: fare finta di qc, fingere di fare qcdělat jakoby co předstírat

klička: andare/camminare a zig zag, hráč s míčem ap. dribblare, fare un dribblingdělat kličky v pohybu

kompromis: fare il compromesso tra qc e qc(u)dělat kompromis mezi čím a čím

legrace: fare qc per scherzo(u)dělat co z legrace

naoko: fingere qc, far finta di fare qc, fare qc per fare scenadělat co (jen) naoko

naráz: fare troppe cose insiemedělat příliš věcí naráz

nerad: qc dispiace a qkdo má/dělá nerad co

obchod: fare affari con qdělat obchody s kým

ostuda: disonorare q, ztrapnit ap. mettere q in imbarazzo, fare una brutta figura a q, fare q vergognare(u)dělat ostudu komu

podruhé: Non farlo (mai) più!Podruhé už to nedělej!

pokrok: fare (grandi) progressi in qcdělat (velké) pokroky v čem

poznámka: prendere appuntidělat si poznámky

princip: fare qc per il principiodělat co z principu

psí: gettare un'occhiata triste a qdělat psí oči na koho smutné

rád: fare qc con piacererád dělat co s oblibou

reparát: ripresentarsi all'esame, avere l'esame di riparazionedělat reparát

rošáda: arroccare(u)dělat rošádu

rozhovor: fare un'intervista a q, intervistare qdělat rozhovor s kým

sed: fare gli addominalisport. dělat sedy lehy cvik

schválnost: fare i dispetti a q, ztrpčovat život amareggiare la vita a qdělat komu schválnosti

skopičina: fare buffonatedělat skopičiny

společnost: fare/tenere compagnia a qdělat komu společnost

sranda: Sto scherzando.Dělám si srandu.

střídačka: (fare q) a turno, střídat se též avvicendarsi(dělat co) na střídačku dělat ap.

tajnost: far segreto di qcdělat tajnosti s čím

úkol: fare i compitidělat úkoly

unáhlený: saltare alle conclusionidělat unáhlené závěry

zápisek: prendere appuntidělat si zápisky

zásoba: fare delle scorte, fare provviste di qc, hl. tajně accumulare qc(u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásoby

zkouška: fare un esame dělat/skládat zkoušku

zvyk: fare qc per abitudinedělat co ze zvyku

že: fingere, far finta di fare qcdělat, že předstírat

: In qualunque modo lo faccia ...Ať to (u)děláš jakkoli ...

dát se: Non ci si può fare niente.Nedá se nic dělat.

dělat se: Il tempo si sta mettendo al bello.Dělá se hezky.

hluk: fare rumoredělat hluk

hodlat: Che cosa intendi fare?Co hodláš dělat?

jakkoli: in qualunque modo lo faccia, ...ať to děláš jakkoli, ...

kdyby: Se fossi in te non lo farei.Kdybych byl na tvém místě, nedělal bych to.

mínit: Cosa intendi fare?Co míníš dělat?

mít: Che cosa devo fare?Co mám dělat?

moct: Abbiamo fatto il possibile.Dělali jsme, co jsme mohli.

muset: Non deve fare niente.Nemusíte nic dělat.

nanic: Mi fa venire il vomito., Mi fa schifo., Mi dà il voltastomaco., Mi fa rivoltare lo stomaco.Dělá se mi z toho nanic.

nepřítel: farsi dei nemici(na)dělat si nepřátele

nevolno: Mi viene la nausea.Dělá se mi nevolno. od žaludku

piknik: fare un picnic(u)dělat si piknik

pořádně: Fai il tuo lavoro come si deve!Dělej svou práci pořádně!

prdel: Mi prendi per il culo?Děláš si ze mě prdel?

přece: Ma non puoi farlo così.Tak to přece nemůžeš dělat.

reklama: fare la pubblicità a qc, pubblicizzare qcdělat čemu reklamu

sakra: Che diavolo fai?Co to sakra děláš?

starost: Non preoccuparti!Nedělej si starosti!

špatně: Soffre di mal d'auto/d'aria.Dělá se mu špatně v autě/letadle.

šprým: scherzare, fare scherzidělat šprýmy

uznat: Fai come meglio credi.Dělej, jak uznáš za vhodné.

vícekrát: Non lo fare mai più.Víckrát to nedělej.

začít: Inizia a fare qualcosa!Začni něco dělat.

zápis: fare il verbaledělat zápis ze schůze ap.

závěr: Non trarre conclusioni affrettate.Nedělej ukvapené závěry.

blázen: prendere in giro qdělat si z koho blázny zesměšňovat

čest: tornare a onore di q, onorare qdělat čest, být ke cti komu

člověk: L'abito fa il monaco.Šaty dělají člověka.

drama: fare un dramma di qcdělat drama z čeho

dusno: appesantire l'atmosfera di qc, spustit povyk sollevare un polverone, piantare un casino, fare il diavolo a quattro per qc, chaos, pozdvižení tirare sassi in piccionaia(u)dělat dusno kolem čeho

hloupý: Non fare lo scemo., nedělej, že nevíš Non fare lo gnorri.Nedělej hloupého.

kašpar: fare il pagliaccio/buffonedělat ze sebe kašpara šaškovat

komár: fare di una mosca un elefantedělat z komára velblouda

ksicht: fare le boccacce/smorfiedělat ksichty šklebit se

okolek: menare il can per l'aiadělat okolky s přímou odpovědí

pochod: fare qc camminandodělat co za pochodu

pomyšlení: farsi in quattro, darsi da fare per qdělat komu pomyšlení

poskok: fare il tirapiedi di qdělat komu poskoka

setrvačnost: fare qc per abitudinepřen. dělat co (jen) ze setrvačnosti

tragédie: drammatizzare qcdělat z čeho tragédii

velbloud: far di una mosca un elefantedělat z komára velblouda

vlaštovka: Una rondine non fa primavera.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

záda: fare qc alle/dietro le spalle di qdělat co komu za zády tajně

zázrak: fare meraviglie, fare miracolidělat (úplné) zázraky

zloděj: L'occasione fa l'uomo ladro.Příležitost dělá zloděje.

aria: darsi arie da q/qcdělat ze sebe koho/co

audizione: fare un'audizione per qcdělat konkurz na co

avance: fare delle avances a qdělat komu návrhy

dělat: fare affari con qdělat obchody s kým

avventare: avventare giudizidělat ukvapené závěry

baccano: fare baccanodělat rámus

beffa: farsi beffa/beffe di qdělat si legraci z koho, utahovat si, střílet si z koho

boccaccia: fare le boccaccešklebit se, dělat grimasy/ksichty

bottega: far bottegaobchodovat, dělat byznys

boxe: tirare di boxeboxovat, dělat box

burla: mettere q/qc in burla(u)dělat si legraci z koho/čeho, zlehčovat co

carriera: fare carriera(u)dělat kariéru

chiasso: far chiassodělat rámus, hlučet, přen. vyvolat rozruch/povyk/poprask

comodo: fare il proprio comododělat si, co se komu zlíbí, přen. myslet jen na sebe

comparsa: far(e) comparsa(u)dělat dobrý dojem, předvést se, blýsknout se

consapevolezza: fare qc con piena consapevolezzadělat co zcela vědomě

culo: prendere q per il culodělat si prdel z koho, vydrbat s kým

dare: dare gli esamidělat zkoušky

darsi: darsi delle arienaparovat se, chvástat se, machrovat, dělat důležitého

diporto: fare qc per diportodělat co pro zábavu

discriminazione: non fare discriminazioninerozlišovat, nedělat rozdíly

dispetto: fare i dispetti a qdělat schválnosti komu

distinguo: fare dei distinguo fra qc e qcrozlišovat, (u)dělat rozdíl mezi čím a čím

distinzione: fare distinzioni tra qcodlišovat, rozlišovat, dělat rozdíly mezi čím

entrare: entrarcimít co dělat, souviset (s tím) s daným tématem ap.

fare: fare l'idiotadělat ze sebe blbce

fatto: farsi i fatti propristarat se o své věci záležitosti, dělat si svoje

finta: far finta di fare qcpředstírat, dělat jakoby co

flessione: fare le flessionidělat kliky

fondello: prendere q per i fondellidělat si z koho legraci, tropit si z koho žerty

gioco: prendersi gioco di qdělat si legraci z koho

illusione: farsi illusionidělat si iluze

impressione: fare una buona/cattiva impressione a q(u)dělat na koho dobrý/špatný dojem

incarico: fare qc per incarico di qdělat co z pověření koho

interprete: fare da interpretetlumočit, dělat tlumočníka

inteso: non darsi per inteso di qcdělat, že nechápe kdo co

lucro: fare qc per lucrodělat co pro peníze

male: fare male a fare qcnemít dělat co, nedělat dobře že udělat co

malizia: fare qc con malizia(u)dělat co zlomyslně

manfrina: fare la manfrinadělat (zbytečné) scény

manicure: farsi la manicure(u)dělat si/nechat si udělat manikúru

marameo: fare marameo a qdělat dlouhý nos na koho

mediatore: fare da mediatore tra q e qdělat prostředníka mezi kým a kým

meglio: fare il meglio(u)dělat (vše)

mercato: fare un mercatodělat zmatky, zmatkovat

mestiere: fare qc di mestieredělat co profesionálně

miracolo: fare miracolidělat zázraky mít neuvěřitelné účinky ap.

mistero: fare mistero di qcdělat tajnosti s čím

moccolo: přen. reggere il moccolodělat křena být třetím do páru

modesto: fare il modestodělat skromného, předstírat skromnost

modo: fare in modo che...dělat tak, aby..., zajistit, aby..., zařídit, aby...

morto: fare il mortodělat mrtvého (brouka)

nota: prendere delle notedělat si poznámky

onore: fare onore al proprio nomedělat čest svému jménu

ostruzione: fare ostruzionedělat obstrukce

ozio: stare in oziozahálet, nic nedělat