Hlavní obsah

špatně

Příslovce

  1. (nedobře) maleŠpatně zpívá.Canta male.špatně slyšetessere duro/-a d'orecchi, essere debole d'orecchiošpatně dopadnoutandare a finire malešpatně placený zaměstnanec ap.mal pagatošpatně zacházet s kýmmaltrattare q
  2. (nesprávně) erroneamente, in modo sbagliatoodpovědět špatnědare una risposta sbagliatašpatně porozumět čemucapire male qc
  3. (nezdravě) maleJe mi špatně.Mi sento male., (od žaludku) Ho la nausea.Dělá se mu špatně v autě/letadle.Soffre di mal d'auto/d'aria.být na tom špatně(zdravotně) stare molto male, (finančně) essere mal messo

Vyskytuje se v

budit: dare/fare una buona/cattiva impressionebudit dobrý/špatný dojem

dojem: fare una buona/cattiva impressione a qudělat dobrý/špatný dojem na koho

horší: cambiamento in peggio, zhoršení peggioramento změna k horšímu

hůř: sempre peggio, di male in peggiočím dál hůř

chovat se: comportarsi bene/malechovat se dobře/špatně

jindy: più/peggio che maivíce/hůře než kdy jindy

míra: non dare/mettere la giusta quantitàdá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.

načasovat: scegliere il momento sbagliato per qc, sbagliare il momento di fare qc, pohyb ap. calcolare male qcšpatně si načasovat co

nálada: essere di buon/cattivo umoremít dobrou/špatnou náladu

naložený: essere di buon/cattivo umorebýt dobře/špatně naložený

obchod: fare un buon/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

obrat: svolta per il meglio/peggioobrat k lepšímu/horšímu

odbyt: vendersi bene/malejít dobře/špatně na odbyt

placený: mal pagato, nespravedlivě sottopagatošpatně placený

pochopit: fraintendere, capire male q/qcšpatně pochopit koho/co

pověst: avere buona/cattiva reputazionemít dobrou/špatnou pověst

příklad: dare buono/cattivo esempio a qdávat komu dobrý/špatný příklad

rozpoložení: di buon/cattivo umorev dobrém/špatném rozpoložení

skutek: buona/cattiva azionedobrý/špatný skutek

svědomí: avere la coscienza pulita/sporcamít čisté/špatné svědomí

šlápnout: mettere male il piedešpatně šlápnout

špatný: cattivo gusto špatný vkus

být: Mi sento male/bene.Je mi špatně/dobře.

dělat se: Mi sta venendo la nausea.Dělá se mi špatně.

dopadnout: Quello finirà male!Ten špatně dopadne!

horšit se: Il tempo peggiora.Horší se počasí.

kvůli: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

navzdory: malgrado il maltemponavzdory špatnému počasí

nést: Porto cattive notizie.Nesu špatné zprávy.

obávat se: Temiamo il peggio.Obáváme se nejhoršího.

obrátit se: prendere una brutta piegaobrátit se k horšímu

od, ode: Ho la nausea.Je mi špatně od žaludku.

počasí: maltempošpatné počasí

počítat: Ci aspettavamo il peggio.Počítali jsme s nejhorším.

pohybovat se: Frequentava la compagnia sbagliata.Pohyboval se ve špatné společnosti.

pro: a causa del maltempopro špatné počasí

přece: Dopotutto non è così male.Přece jen to není tak špatné.

připravit se: Dobbiamo prepararci al peggio.Musíme se připravit na nejhorší.

slyšet: È duro d'orecchio.Špatně slyší.

sníst: Ho mangiato qualcosa di male.Snědl jsem něco špatného.

udělat se: Mi è venuto da vomitare.Udělalo se mi špatně od žaludku.

nejhorší: nel caso peggiore, al(la) peggiopři nejhorším

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

assortito: male assortitoneladící (k sobě), špatně sladěný, nesourodý, nehodící se k sobě

cattivo: essere di cattivo umoremít špatnou náladu

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

condizione: in cattive condizionive špatném stavu

così: così cosìjakž takž, ujde to, není to nejhorší

di: essere di malumoremít špatnou náladu

disgusto: provare/avere disgusto per qcbýt špatně komu z čeho

esempio: dare buono/cattivo esempio a qdávat komu dobrý/špatný příklad

fumata: fumata nerazáporný výsledek, špatné znamení i při volbě papeže

impressione: fare una buona/cattiva impressione a q(u)dělat na koho dobrý/špatný dojem

špatně: mal pagatošpatně placený zaměstnanec ap.

ipotesi: nella peggiore delle ipotesiv nejhorším případě

malandato: essere malandatobýt vyřízený, být na tom špatně i finančně

male: capire male q/qcšpatně/nesprávně pochopit koho/co

malgrado: malgrado il maltemponavzdory špatnému počasí

maltempo: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

malumore: essere di malumoremít špatnou náladu, být rozmrzelý

massimo: al massimomaximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinak

meno: da meno di qhorší než kdo

messo: essere ben/mal messobýt na tom dobře/špatně hl. finančně

mira: avere buona/cattiva miramít dobrou/špatnou mušku

modo: in malo modošpatně

niente: niente malevůbec (ne) špatný/špatně, dost dobře

nome: farsi un cattivo nomezískat špatnou pověst

parlare: parlare bene/male l'italianomluvit dobře/špatně italsky

partito: un ottimo/cattivo partitovýborná/špatná partie

peggio: il peggio possibileco nejhůře

peso: avere un peso sulla coscienzamít špatné/černé svědomí

prendere: prendere q con le cattivešpatně zacházet s kým

prepararsi: prepararsi al peggiopřipravit se na nejhorší

presagio: presagio infaustošpatné/neblahé znamení

prognosi: buona/cattiva/benigna prognosidobrá/špatná/příznivá prognóza nemoci

pronuncia: gramm. pronuncia corretta/erratasprávná/špatná výslovnost

ridotto: essere ridotto malebýt na tom špatně

riuscire: riuscire bene/maledopadnout dobře/špatně, podařit/nepodařit se

riuscita: fare/avere una buona/cattiva riuscitadopadnout dobře/špatně záměr ap.

salute: essere in buone/cattive condizioni di salutebýt v dobrém/špatném zdravotním stavu

sbagliare: sbagliare stradazabloudit, sejít z cesty, jít špatnou cestou

segno: buon/cattivo segnodobré/špatné znamení

sosta: sosta selvaggia/irregolare, sosta non autorizzatašpatné parkování na zákazu ap.

stivale: dei miei stivalimizerný, špatný

strada: sbagliare stradasplést si cestu, jít/jet špatně

traverso: di/per traversoúkosem, zle, špatně, nakřivo, napříč, křížem

trovarsi: trovarsi bene/malebýt na tom/mít se dobře/špatně

umore: essere di buon/cattivo umoremít dobrou/špatnou náladu, být v dobré/ve špatné náladě

augurio: È di buon/cattivo augurio.Je to dobré/špatné znamení.

brutto: È arrivata in un brutto momento.Přišla nevhod/ve špatný okamžik.

cera: Ha una cattiva cera.Vypadá špatně/nezdravě., Nevypadá dobře.

confinare: Il cattivo tempo ci confinò in casa.Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.

disgustare: Questo odore mi disgusta.Z toho pachu se mi dělá špatně., Ten pach se mi hnusí.

dispiacere: Non mi è dispiaciuto.Nemůžu říct, že se mi to nelíbilo., Nebylo to špatné.

dovere: I problemi sono dovuti al maltempo.Problémy vznikly kvůli špatnému počasí.

giù: È molto giù.Je úplně na dně., Je na tom moc špatně.

malore: Fu colto da malore.Udělalo se mu špatně/nevolno.

mettersi: Si mette bene/male.Vyvíjí se to dobře/špatně.

nausea: Ho la nausea.Je mi špatně od žaludku.