Hlavní obsah

čestně

Vyskytuje se v

legie: Čestná legieřád Legion d'Onore

čestný: čí čestné slovoparola d'onore di q

čestný: čestný hostospite d'onore

čestný: čestné uznánícertificato di merito

host: čestný hostospite d'onore

občanství: čestné občanstvícittadinanza onoraria

prohlášení: čestné prohlášenídichiarazione d'onore

titul: dědičný/čestný titultitolo ereditario/onorifico

kolo: čestné kologiro d'onore

albo: albo d'oro, albo d'onorečestný seznam vítězů, odměněných ap.

buono: buoni pensieri/principičestné myšlenky/zásady

citazione: citazione di/al meritočestné uznání

coscienza: in (tutta) coscienzačestně, upřímně, dle nejlepšího vědomí a svědomí

fede: giurare fedepřísahat věrnost, dát (své čestné) slovo

gol: gol della bandieračestný gól

guardia: guardia d'onorečestná stráž

lealtà: con lealtàvěrně, čestně, poctivě

menzione: menzione onorevolečestné uznání

onorario: cittadinanza onorariačestné občanství

onorario: socio onorariočestný člen

onorifico: carica onorificačestný úřad neplacený

palco: palco d'onorečestná lóže

parola: parola d'onorečestné slovo

piazza: piazza d'onorečestné místo

presidente: presidente onorariočestný předseda

scorta: scorta d'onorečestný doprovod

onore: Parola d'onore!Čestné slovo!