Hlavní obsah

buono

Přídavné jméno

 1. dobrý, hodný, čestnýQuesta è buona!No, to je dobré!, To se (ti) povedlo!buoni pensieri/principičestné myšlenky/zásadybuon nomedobré jménocon le buonepo dobrém, nenásilněa buon mercatolevně, lacině koupit ap.a buon dirittooprávněně, po právuin buono statov dobrém stavu, zachovalýbuona salutedobré zdravíessere in buonamít dobrou náladu, con q být zadobře s kýmalla buonaprostý jídlo ap., neokázalý, prostě, neokázale
 2. hodný, ukázněný, klidný nezlobícíState buoni!Buďte hodní!, Nezlobte!
 3. laskavý, milý, zdvořilýbuone parolelaskavá slova
 4. kvalitní, dobře udělaný, pěknýbuon lavorodobře odvedená práceil vestito buonosváteční šaty
 5. per qc dobrý, vhodný k čemu, na co
 6. platný, dobrý, solidníIl biglietto non è buono se non è timbrato.Neoznačená jízdenka je neplatná.Ho le mie buone ragioni.Mám své dobré důvody.Sei proprio una buona a nulla.Jsi fakt k ničemu.buono a nulla/nientek ničemu, na nicprendere per buono qcpovažovat za dobré, akceptovat co
 7. zdravý, blahodárný vlivy ap.respirare aria buonadýchat zdravý vzduch
 8. dobrý, příjemný, výhodnýBuon viaggio!Šťastnou cestu!Buona fortuna!Hodně štěstí!a buon prezzoza dobrou/výhodnou cenuBuona giornata/serata!Příjemný den/večer!
 9. značný, řádný, slušný množstvíbuona dose di qcznačná dávka čeho

Podstatné jméno mužské

 1. dobrák, klaďaspoco di buonodarebáktenere/tenersi buono qpředcházet si koho, být zadobře s kým vypočítavě
 2. dobro(ta), štěstí

Podstatné jméno mužské

 • poukaz, kupon, poukázka, dluhopis, obligace doklad zakládající nárokbuono scontoslevový kuponbuono regalodárkový poukazbuono del Tesoropokladniční poukázka, státní obligacebuono di cassapokladní poukázkabuono pastostravenka, potravinový poukazbuono di consegnadodací doklad

Vyskytuje se v

dio: Panebože!, Bože můj!, Ježíši Kriste! pohoršení, úděs ap.Dio (buono)!, Mio Dio!, Gran dio!

riuscita: úspěch(buona) riuscita

a: oprávněněa buon diritto

affare: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buono/cattivo affare con q

animo: rád/neraddi buon/mal animo

anno: Šťastný nový rok!Buon anno!, Felice Anno Nuovo!

appetito: Dobrou chuť!Buon appetito!

auspicio: být dobrým znamením, být nadějný/příznivý/slibný náznaky ap.essere di buon auspicio

buono: slevový kuponbuono sconto

combinare: uzavřít/dojednat dobrý obchodcombinare un buon affare

comprare: koupit co levně/drazecomprare qc a buon mercato/caro prezzo

condotta: dobré chováníbuona condotta

creanza: ze slušnostiper buona creanza

cuore: dobré srdce, dobrosrdečnostbuon cuore

diavolo: dobrákbuon diavolo

diritto: po právu, právema (buon) diritto

divertimento: Dobře se bav(te)!, Pěknou zábavu!Buon divertimento!

esempio: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

esito: úspěchbuon esito

fattura: dobře udělanýdi buona fattura

fede: v dobré vířein buona fede

forchetta: jedlík, gurmánpřen. buona forchetta

fortuna: štěstíbuona fortuna

grado: rád, s radostídi buon grado

gusto: člověk s dobrým vkusempersona di buon gusto

impressione: (u)dělat na koho dobrý/špatný dojemfare una buona/cattiva impressione a q

lena: pilně, nadšeně, s nasazením pracovat ap.di (buona) lena

maniera: dobré způsoby, slušné chováníbuone maniere

matrimonio: dobře se oženitfare un buon matrimonio

mattino: časně/brzy ránodi primo/buon mattino

mercato: za dobrou cenu, levně, lacino, výhodně koupita buon mercato

mira: mít dobrou/špatnou muškuavere buona/cattiva mira

notte: Dobrou noc.Buona notte.

ora: brzy, brzy ránodi buon'ora

pagella: mít dobrý prospěchavere una buona pagella

palato: mít vytříbenou chuťavere un buon palato

parte: značná částuna buona parte

Pasqua: Veselé Velikonoce!Buona Pasqua!

passo: rychle, svižnědi buon passo

piega: obrátit se k lepšímuprendere una buona piega

pomeriggio: dobré odpoledne pozdravbuon pomeriggio

posto: Má dobrý job.Ha un buon posto.

prendere: jednat s kým po dobrémprendere q con le buone

prezzo: koupit co levně/výhodně/za dobrou cenucomprare qc a buon prezzo

prognosi: dobrá/špatná/příznivá prognóza nemocibuona/cattiva/benigna prognosi

proposito: novoroční předsevzetíbuoni propositi per l'anno nuovo

prova: osvědčit se, (dobře) obstát ve zkoušce ap.dare buona prova (di sé)

punto: v pravou chvília buon punto

regalo: dárkový poukazbuono regalo

reputazione: těšit se dobré pověstigodere buona reputazione

salute: být v dobrém/špatném zdravotním stavuessere in buone/cattive condizioni di salute

segno: dobré/špatné znameníbuon/cattivo segno

senso: zdravý/selský rozumbuon senso, senso comune

sera: Dobrý večer.Buona sera.

società: vyšší společnost/kruhyl'alta/la buona società

sorte: štěstí přízeň osudula buona sorte

strada: být na dobré cestěpřen. essere sulla buona strada

termine: být/nebýt zadobře s kýmessere in buoni/cattivi termini con q

tesoro: státní dluhopisbuono del Tesoro

umore: mít dobrou/špatnou náladu, být v dobré/ve špatné náladěessere di buon/cattivo umore

uso: dobře využít/zužitkovat cofare buon uso di qc

voglia: z vlastní vůle, ochotnědi buona voglia

annunciare: To nevěstí nic dobrého.Questo non annuncia niente di buono.

augurare: Přeju ti šťastnou cestu.Ti auguro buon viaggio.

augurio: Je to dobré/špatné znamení.È di buon/cattivo augurio.

che: Mňam!, To je dobrota!Che buono!

compleanno: Všechno nejlepší k narozeninám!Buon compleanno!

famiglia: Je z dobré rodiny.È di buona famiglia.

giocare: Tým odehrál dobrý zápas.La squadra ha giocato una buona partita.

giornata: Hezký den! přáníBuona giornata!

mandare: Chraň nás Bůh!Che Dio ce la mandi buona!

mano: v dobrých rukouin buone mani

memoria: Má dobrou paměť.Ha una buona memoria.

natura: Je od přírody dobrák.È buono di natura.

notizia: Mám pro tebe dobrou zprávu.Ho una buona notizia per te.

nuova: Dostal jsem dobré zprávy.Ho ricevuto buone nuove.

ordine: postupovat ukázněněmil. procedere in buon ordine

permanenza: Příjemný pobyt!Buona permanenza!

promettere: Situace nevěstí nic dobrého.La situazione non promette niente di buono.

riposo: Dobře se vyspi/vyspěte., Hezky spi/spěte.Buon riposo!

se: Ptám se sama sebe, jestli je to dobrý nápad.Mi domando se sia una buona idea.

soggiorno: Přejeme vám příjemný pobyt.Vi auguriamo buon soggiorno.

spesa: udělat dobrý obchodfare una buona spesa

stare: Buďte hodní!State buoni!

tavola: Miluje dobré jídlo.Ama la buona tavola.

trattamento: Dostalo se jim dobrého zacházení.Hanno ricevuto un buon trattamento.

viaggio: Šťastnou cestu!Buon viaggio!

andare: dobře dopadnoutandare a buon fine

con: po dobrémcon le buone

giorno: Dobrý den!Buon giorno!

godere: těšit se dobrému zdravípřen. godere di buona salute

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

den: dobrý denbuon giorno

dluhopis: státní dluhopisbuono del Tesoro

dobrý: mít dobrou náladuessere di buon umore

dojem: udělat dobrý/špatný dojem na kohofare una buona/cattiva impressione a q

gesto: gesto dobré vůlegesto di buona volontà

hodný: být hodný na koho, ke komuessere bravo/buono con q

kupon: slevový kuponbuono sconto

nálada: mít dobrou/špatnou náladuessere di buon/cattivo umore

naložený: být dobře/špatně naloženýessere di buon/cattivo umore

náš, naše: naši dobří přáteléi nostri buoni amici

nejlepší: Všechno nejlepší!Tanti auguri!, (Con) i miei migliori auguri!, k narozeninám Buon compleanno!

noc: Dobrou noc.Buona notte.

notný: notná dávka čehobuona dose, un bel po' di qc

obchod: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con q

popřát: popřát komu k narozeninámaugurare buon compleanno a q

poukaz: poukaz na slevubuono sconto

pověst: mít dobrou/špatnou pověstavere buona/cattiva reputazione

povznesený: hovor. v povznesené náladě opilýin buon umore, col morale alto

projev: projev dobré vůlemanifestazione di buona volontà

příklad: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

pustý: pustá ležmenzogna bella e buona

reputace: mít dobrou reputacigodere di (una) buona reputazione

rok: Šťastný nový rok!Felice Anno Nuovo!, Buon Anno!

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženídi buon/cattivo umore

skutek: dobrý/špatný skutekbuona/cattiva azione

slušný: slušné chováníbuone maniere

spád: mít spád příběh ap.avere un buon ritmo

šťastný: Šťastnou cestu!Buon viaggio!

štěstí: Hodně štěstí!Buona fortuna!, zlom vaz ap. In bocca al lupo!

těšit se: těšit se dobrému zdravígodere di buona salute

valný: Neudělalo to na mě valný dojem.Non mi ha fatto buona impressione.

Vánoce: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Buon Natale e felice anno nuovo!

Velikonoce: Veselé Velikonoce!Buona Pasqua!

veselý: Veselé VánoceBuon Natale

viditelnost: dobrá/špatná viditelnostbuona/scarsa visibilità

víra: udělat co v dobré vířefare qc in buona fede

vkus: mít dobrý/špatný vkusavere buon/cattivo gusto

vodič: dobrý/špatný vodičbuon/cattivo conduttore

vůle: ani při nejlepší vůlinonostante tutta la buona volontà

výhodně: výhodně koupit cocomprare qc a buon prezzo

vykonat: vykonat dobrý skutekcompiere una buona azione

výraz: jako výraz dobré vůlecome espressione di buona volontà

vztah: mít dobré vztahy s kýmavere buone relazioni con q, essere in rapporti amichevoli con q

zdatný: tělesně zdatnýin buone condizioni fisiche

zdravotní: v dobrém zdravotním stavuin buona salute

znamení: dobré znameníbuon auspico

zrak: mít dobrý/špatný zrakavere buona/debole vista

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméavere una reputazione buona/brutta

bavit se: Dobře se bavte!Divertitevi bene!, Buon divertimento!

bezvadně: Vypadá to bezvadně.Sembra perfetto., o jídle Sembra buonissimo.

brát se: Kde se tady bereš?Qual buon vento ti porta?

brzy: vstát brzo ránoalzarsi presto la mattina, alzarsi di buon'ora

cesta: Šťastnou cestu!Buon viaggio!

dělat: Udělalo to na mne dobrý dojem.Mi ha fatto una buona impressione.

dobré: Myslel to v dobrém.Aveva buone intenzioni., Era benintenzionato.