Hlavní obsah

prezzo

Podstatné jméno mužské

  1. cenaLa vita umana non ha prezzo.Lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu.econ. prezzo unitariojednotková cenaecon. prezzo d'offertanabídková cenaecon. prezzo di mercatotržní cenaecon. prezzo all'ingrosso/al minutovelkoobchodní/maloobchodní cenapřen. pagare qc a caro prezzodraze (za) co zaplatita prezzo di qcza cenu čehoaumentare/scendere di prezzozdražit/zlevnita caro prezzodraze, draho prodatcomprare qc a buon prezzokoupit co levně/výhodně/za dobrou cenu
  2. cenovkatenere q in gran prezzochovat koho ve velké úctě

Vyskytuje se v

listino: listino (dei prezzi)ceník

ridotto: (a prezzo) ridottozlevněný

abbordabile: a prezzo abbordabileza dostupnou cenu, cenově dostupný

acquisto: prezzo di acquistokupní cena

alto: prezzi altivysoké ceny

amatore: prezzo da amatoresběratelská cena/hodnota

balzo: balzo dei prezziskokové zdražení

basso: a prezzo bassolevně, za nízkou cenu

buono: a buon prezzoza dobrou/výhodnou cenu

calo: il calo dei prezzipokles cen

civetta: prezzi civettaceny pro nalákání zákazníků, cenové lákadlo zboží prodávané pod cenou k přilákání zákazníka

competitivo: a prezzi competitiviza konkurenční ceny

comprare: comprare qc a buon mercato/caro prezzokoupit co levně/draze

concordabile: prezzo concordabilecena dohodou

congelamento: congelamento dei prezzizmrazení cen

contenuto: a prezzo contenutoza rozumnou cenu

contrattabile: prezzo contrattabilesmluvní cena

corsa: prezzo della corsajízdné

diminuire: diminuire il prezzo del 10%snížit cenu o 10%

fisso: prezzo fissopevná cena

forbice: forbice dei prezzicenové nůžky

forfait: prezzo a forfaitpaušální cena

guerra: guerra dei prezzicenová válka

indicativo: prezzo indicativoorientační cena

irrisorio: prezzo irrisoriosměšná cena

lancio: prezzo/offerta di lanciozaváděcí cena/nabídka

liquidazione: prezzi di liquidazionevýprodejové ceny

metà: vendere qc a metà prezzoprodávat co za poloviční cenu

migliore: a miglior prezzoza lepší cenu, levněji

moderato: a prezzo moderatoza rozumnou cena

negoziabile: prezzo negoziabilecena dohodou

normale: prezzi normaliběžné ceny

offerta: prezzo di offertanabídková cena prodávajícího

onesto: a prezzo onestoza slušnou cenu

over: prezzo ridotto per gli over 60sleva pro (osoby) starší 60 let

pezzo: prezzo al pezzocena za kus

popolare: prezzi popolarilidové ceny

prezzo: econ. prezzo unitariojednotková cena

proporzione: proporzione qualità/prezzopoměr kvalita/cena

denaro: (prezzo) denaronabídková cena na devizovém trhu, devizový kurz poptávky

raccomandato: prezzo raccomandatodoporučená cena

ragionevole: a prezzo ragionevoleza rozumnou cenu

rapporto: rapporto qualità/prezzopoměr cena/výkon

regolamentare: regolamentare i prezziregulovat ceny příkazově

ribassare: ribassare il prezzo di qczlevnit co

ribassato: a prezzo ribassatoza sníženou cenu, se slevou

riduzione: riduzione del/sul prezzosnížení ceny, sleva

rivedere: rivedere i prezziupravit ceny inflačně ap.

simbolico: a/per un prezzo simbolicoza symbolickou cenu

akční: prezzo di offerta, hl. zaváděcí prezzo di promozioneekon. akční cena

bez, beze: prezzi IVA esclusaceny bez DPH

bezkonkurenční: prezzi imbattibilibezkonkurenční ceny

dohoda: prezzo negoziabilecena dohodou

dostupný: dal prezzo accessibile, a prezzo abbordabilecenově dostupný

draze: pagar qc caro/a caro prezzodraze zaplatit za co

hladina: livello dei prezzicenová hladina

jednotkový: prezzo unitariojednotková cena

kartel: cartello di prezzicenový kartel

katalogový: prezzo di catalogokatalogová cena

konkurenční: a prezzo concorrenzialeza konkurenční cenu

kus: il prezzo per unità ..., il prezzo al pezzo ...ekon. cena za kus ...

lidový: a prezzi (molto) abbordabiliza lidové ceny

nedostupný: a prezzo inaccessibile per qcenově nedostupný pro koho

odhadní: prezzo stimatoodhadní cena

pohyb: fluttuazione dei prezziekon. pohyb(y) cen

poloviční: a metà prezzoza poloviční cenu

pořizovací: prezzo/costi d'acquistopořizovací cena/náklady

prodat: vendere qc a basso/caro prezzoprodat co levně/draze

propad: crollo dei prezzipropad cen

přemrštěný: prezzi eccessivi/esorbitantipřemrštěné ceny

příznivý: ad un prezzo favorevoleza příznivou cenu

regulovaný: prezzi regolamentatiregulované ceny

regulovat: regolamentare/regolare i prezziregulovat ceny příkazově

rozdíl: differenza dell'età/di prezzověkový/cenový rozdíl

rozpětí: marže margine di prezzo, rozsah cen gamma di prezzicenové rozpětí

rozumný: a prezzo ragionevoleza rozumnou cenu

slušný: a prezzi ragionevoliza slušné ceny

snížený: a prezzi ridotti, a prezzoza snížené ceny

spotřebitelský: indice dei prezzi al consumoindex spotřebitelských cen

strop: tetto di prezzi, max. cena prezzo massimoekon. cenový strop

úprava: aggiustamento dei prezziekon. úprava cen

výhodně: comprare qc a buon prezzovýhodně koupit co

výhodný: a prezzi vantaggiosiza výhodné ceny

výkon: rapporto qualità/prezzopoměr cena - výkon

vyvolávací: prezzo di riserva/partenzavyvolávací cena

značně: (a un prezzo) considerevolmente ridotto, notevolmente più convenienteznačně levnější

zvýhodněný: a prezzo agevolatoza zvýhodněnou cenu

čtyřnásobek: I prezzi sono quadruplicati.Ceny stouply na čtyřnásobek.

dotknout se: L'aumento dei prezzi inciderà su tutti.Zvýšení cen se dotkne všech.

klesat: I prezzi dell'elettronica si abbasseranno.Ceny elektroniky budou klesat.

koukat: Non guardare solo i prezzi!Nekoukej jen na ceny!

na: Il prezzo è sceso ad 1 dollaro.Cena klesla na 1 dolar.

pod, pode: Non lo vendo a prezzo minore di un mille.Neprodám to pod tisícovku.

cena: prezzo al pezzocena za kus