Hlavní obsah

cena

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (peněžní hodnota) prezzo m(nutná oběť ap.) costo mcena za kusprezzo al pezzoza rozumnou/dostupnou cenua un prezzo ragionevole/abbordabileza každou cenucosti quel che costi, a ogni costoza cenu čeho oběti ap.a costo di qc, rimettendoci qc
  2. (hodnota) valore m
  3. (smysl) utilità f, scopo mTo nemá cenu.(nestojí to za to) Non ne vale la pena., (je to zbytečné) Non serve., È inutile.
  4. (odměna) premio mNobelova cena mírupremio Nobel per la pace

Vyskytuje se v

akční: prezzo di offerta, hl. zaváděcí prezzo di promozioneekon. akční cena

balné: spese di spedizione e imballo (incluse)poštovné a balné (v ceně)

bez, beze: prezzi IVA esclusaceny bez DPH

bezkonkurenční: prezzi imbattibilibezkonkurenční ceny

dohoda: prezzo negoziabilecena dohodou

držitel: vincitore del premiodržitel ceny ze soutěže ap.

jednotkový: prezzo unitariojednotková cena

katalogový: prezzo di catalogokatalogová cena

konkurenční: a prezzo concorrenzialeza konkurenční cenu

kus: il prezzo per unità ..., il prezzo al pezzo ...ekon. cena za kus ...

laureát: vincitore del premio Nobel per/in qclaureát Nobelovy ceny za co

lidový: a prezzi (molto) abbordabiliza lidové ceny

odhadní: prezzo stimatoodhadní cena

pohyb: fluttuazione dei prezziekon. pohyb(y) cen

poloviční: a metà prezzoza poloviční cenu

pořizovací: prezzo/costi d'acquistopořizovací cena/náklady

propad: crollo dei prezzipropad cen

přemrštěný: prezzi eccessivi/esorbitantipřemrštěné ceny

převzít: ritirare il premiopřevzít cenu/ocenění vítěz ap.

příznivý: ad un prezzo favorevoleza příznivou cenu

regulovaný: prezzi regolamentatiregulované ceny

regulovat: regolamentare/regolare i prezziregulovat ceny příkazově

rozumný: a prezzo ragionevoleza rozumnou cenu

slušný: a prezzi ragionevoliza slušné ceny

snížený: a prezzi ridotti, a prezzoza snížené ceny

spotřebitelský: indice dei prezzi al consumoindex spotřebitelských cen

úprava: aggiustamento dei prezziekon. úprava cen

útěcha: premio di consolazionecena útěchy

velký: Gran Premio , Grand Prix sport. Velká cena

výhodný: a prezzi vantaggiosiza výhodné ceny

výkon: rapporto qualità/prezzopoměr cena - výkon

vyvolávací: prezzo di riserva/partenzavyvolávací cena

za: a tutti i costiza každou cenu

zvýhodněný: a prezzo agevolatoza zvýhodněnou cenu

čtyřnásobek: I prezzi sono quadruplicati.Ceny stouply na čtyřnásobek.

dotknout se: L'aumento dei prezzi inciderà su tutti.Zvýšení cen se dotkne všech.

klesat: I prezzi dell'elettronica si abbasseranno.Ceny elektroniky budou klesat.

koukat: Non guardare solo i prezzi!Nekoukej jen na ceny!

na: Il prezzo è sceso ad 1 dollaro.Cena klesla na 1 dolar.

pohybovat se: I prezzi vanno tra... e...Ceny se pohybují od... do...

propadnout se: I prezzi sono crollati del 30%.Ceny se propadly o 30%.

relativně: Il prezzo è relativamente basso.Cena je relativně nízká.

ropa: prezzo del petrolio grezzocena surové ropy

růst: I prezzi aumentano/sono in crescita.Ceny rostou.

shrábnout: Ha fatto man bassa di tutti i premi.Shrábl všechny ceny.

vyhlašovací: prezzo di partenzavyhlašovací cena

vzrůst: I prezzi sono cresciuti del 3 per cento.Ceny vzrostly o 3%.

zahrnovat: Il prezzo (non) include...Cena (ne)zahrnuje...

započítat: Il trasporto è computato nel prezzo.Doprava je započítána v ceně.

zlomek: per una frazione del prezzoza zlomek ceny

mléko: (È inutile) piangere sul latte versato.(Nemá cenu) plakat nad rozlitým mlékem.

cena: prezzo al pezzocena za kus