Hlavní obsah

uznání

Vyskytuje se v

čestný: čestné uznánícertificato di merito

uznat: Dělej, jak uznáš za vhodné.Fai come meglio credi.

citazione: čestné uznánícitazione di/al merito

credito: zasloužit si uznánímeritare credito

dare: uznat co jakýmdare qc per qc

dichiarare: uznat vinným koho z čeho soudnědichiarare q colpevole

menzione: čestné uznánímenzione onorevole

niente: uznat vlastní malostriconoscere il proprio niente

onore: získat si uznání v čemfarsi onore in qc

trovare: shledat/uznat koho vinnýmtrovare q colpevole

vinto: vzdát se, poddat se, přiznat/uznat porážkudarsi per vinto

atto: Musím uznat, že měl pravdu.Devo dargli atto che aveva ragione.