Hlavní obsah

uznávat

Nedokonavé sloveso

  1. (fakt ap.) co riconoscere(připouštět) ammettere(přijímat) accettare qcUznávám, že ...Ammetto di...
  2. (oceňovat) riconoscereJeho díla jsou uznávána.La sua opera è riconosciuta.

Vyskytuje se v

considerazione: vážit si, uznávat kohoavere in considerazione q

rispettoso: ctít co, respektovat, uznávat co práva druhých ap.essere rispettoso di qc

tenere: velice si vážit koho, velmi uznávat kohotenere q in molto conto

uznávat: Uznávám, že ...Ammetto di...