Hlavní obsah

uznávaný

Vyskytuje se v

uznávat: Uznávám, že ...Ammetto di...

uznávat: Jeho díla jsou uznávána.La sua opera è riconosciuta.

considerazione: avere in considerazione qvážit si, uznávat koho

rispetto: di (tutto) rispettovážený, uznávaný osobnost

rispettoso: essere rispettoso di qcctít co, respektovat, uznávat co práva druhých ap.

tenere: tenere q in molto contovelice si vážit koho, velmi uznávat koho

testo: fare testobýt směrodatný názor ap., být uznávanou autoritou