Hlavní obsah

převzít

Dokonavé sloveso

  1. (moc, kontrolu ap.) co prendere qc(taktiku, metody ap.) adottare(firmu, dluh ap.) rilevare qc(získat do majetku) acquistare qcToto slovo je převzato z němčiny.Questa parola è presa in prestito dal tedesco.převzít kontrolu nad čímassumere il controllo di qcpřevzít (do vlastnictví) coprendere possesso di qc
  2. (zásilku ap.) co prendere in consegna qc(přijmout) accettare qc(dodané) accettare la consegna di qcpřevzít cenu/ocenění vítěz ap.ritirare il premio
  3. (povinnost ap.) co assumere(vzít na sebe též) addossarsi, accollarsi qcPřevzal plnou odpovědnost za...Si è assunto piena responsabilità per...převzít čí funkcisubentrare a q

Vyskytuje se v

odpovědnost: převzít odpovědnost za coassumere la responsabilità di qc

consegna: prendere in consegna qcpřevzít co, provést přejímku čeho o zásilce ap.

governo: assumere il governopřevzít vládu

possesso: prendere possesso di qcpřevzít co (do vlastnictví), přen. ujmout se funkce ap.

ritirare: ritirare il premiopřevzít cenu vítěz ap.