Hlavní obsah

governo

Podstatné jméno mužské

  1. vláda, vládnutígoverno democraticodemokratická vládaassumere il governopřevzít vládu
  2. vláda vládní kabinetgoverno ombrastínová vládagoverno di coalizionekoaliční vládacrisi di governovládní krizeformare un nuovo governovytvořit novou vládu
  3. zřízení státní
  4. di q/qc péče, pečování o koho/co, vedení čehogoverno della famigliavedení domácnosti

Vyskytuje se v

capo: šéf vládycapo del governo

coalizione: koaliční vládagoverno di coalizione

commissario: vládní komisařcommissario del governo

compagine: vládní seskupenícompagine di governo

esilio: exilová vládagoverno in esilio

governare: kormidlovat loďgovernare una nave

governo: demokratická vládagoverno democratico

manifestazione: demonstrace za mír/proti vláděmanifestazione per la pace/contro il governo

ombra: stínová vládagoverno ombra

orientato: vláda směřující doprava/dolevagoverno orientato a destra/sinistra

partito: pravicová/levicová/vládní/opoziční stranapartito di destra/sinistra/governo/opposizione

ponte: přechodná vládagoverno ponte

provvisorio: prozatímní vládagoverno provvisorio

riunione: zasedání vládyriunione del governo

rovesciare: svrhnout vládurovesciare il governo

sede: sídlo vládysede del governo

tecnico: vláda odborníků úřednickágoverno di tecnici

transizione: přechodná/prozatímní vládagoverno di transizione

dimettersi: Vláda podala demisi., Vláda odstoupila.Il governo si è dimesso.

forma: formy vládnutíforme di governo

misura: Vláda musí přistoupit k drastickým opatřením.Il governo deve ricorrere a misure drastiche.

protestare: Protestují proti vládě.Protestano contro il governo.

saltare: svrhnout vládu, vyvolat vládní krizifar saltare il governo

exilový: exilová vládagoverno in esilio

kabinet: stínový kabinetgoverno ombra

městský: městské zastupitelstvoamministrazione/giunta comunale, governo municipale

pád: pád vládycaduta del governo

program: volební/vládní programprogramma elettorale/di governo

prozatímní: prozatímní vládagoverno provvisorio

sestavit: sestavit vláducomporre il governo

stínový: stínová vládagoverno ombra

vláda: menšinová/většinová/koaliční vládagoverno di minoranza/maggioranza/coalizione

zřízení: státní zřízenísistema di governo, hl. tvrdé regime di stato

pravicový: pravicová vláda/opozicegoverno /opposizione di destra

pryč: Pryč s vládou!Abbasso il governo!

governante: vládnoucí vrstvy/garnitura, mocipáni, lidé u mocigovernanti