Hlavní obsah

governare

Vyskytuje se v

capo: capo del governošéf vlády

coalizione: governo di coalizionekoaliční vláda

commissario: commissario del governovládní komisař

compagine: compagine di governovládní seskupení

esilio: governo in esilioexilová vláda

governare: governare una navekormidlovat loď

governo: governo democraticodemokratická vláda

manifestazione: manifestazione per la pace/contro il governodemonstrace za mír/proti vládě

ombra: governo ombrastínová vláda

orientato: governo orientato a destra/sinistravláda směřující doprava/doleva

partito: partito di destra/sinistra/governo/opposizionepravicová/levicová/vládní/opoziční strana

ponte: governo pontepřechodná vláda

provvisorio: governo provvisorioprozatímní vláda

riunione: riunione del governozasedání vlády

rovesciare: rovesciare il governosvrhnout vládu

sede: sede del governosídlo vlády

tecnico: governo di tecnicivláda odborníků úřednická

transizione: governo di transizionepřechodná/prozatímní vláda

dimettersi: Il governo si è dimesso.Vláda podala demisi., Vláda odstoupila.

forma: forme di governoformy vládnutí

misura: Il governo deve ricorrere a misure drastiche.Vláda musí přistoupit k drastickým opatřením.

protestare: Protestano contro il governo.Protestují proti vládě.

saltare: far saltare il governosvrhnout vládu, vyvolat vládní krizi

exilový: governo in esilioexilová vláda

kabinet: governo ombrastínový kabinet

městský: amministrazione/giunta comunale, governo municipaleměstské zastupitelstvo

pád: caduta del governopád vlády

program: programma elettorale/di governovolební/vládní program

prozatímní: governo provvisorioprozatímní vláda

sestavit: comporre il governosestavit vládu

stínový: governo ombrastínová vláda

vláda: governo di minoranza/maggioranza/coalizionemenšinová/většinová/koaliční vláda

zřízení: sistema di governo, hl. tvrdé regime di statostátní zřízení

pravicový: governo /opposizione di destrapravicová vláda/opozice

pryč: Abbasso il governo!Pryč s vládou!

governante: governantivládnoucí vrstvy/garnitura, mocipáni, lidé u moci