Hlavní obsah

program

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (činnosti) programma m(jednání) agenda f(časový rozpis) orario mtelevizní program seznam pořadůprogramma di TVbýt na programu (jednání)essere nell'agendazařadit co do programuinserire qc nel programma m/(jednání ap.) nell'agendastudijní program(jednoho kurzu) programma m del corso, (celého vzdělání) curricolo m, programma m scolastico
  2. (kanál) canale/programma m (televisivo)Na kterém je to programu?Su quale canale (TV) è?
  3. (tiskovina) programma m(divadelní) locandina f teatrale(plakát) cartellone mvolební/vládní programprogramma m elettorale/di governo
  4. (počítačový) programma mspustit/rozběhnout programavviare/far girare il programma

Vyskytuje se v

doprovodný: doprovodný program, doprovodné akceeventi collaterali

instalační: instalační programprogramma d'installazione

přehled: přehled televizních programů soupis ap.guida TV

vyhradit: Změna programu vyhrazena.Orario soggetto a variazioni.

nabitý: Mám nabitý program.Ho una giornata piena., Ho moltissimo da fare.

stáhnout: Film byl stažen z programu.Il film è stato rimosso dal programma.

intrattenimento: programma d'intrattenimentozábavní program

programma: programma di un concertoprogram koncertu

stabilire: stabilire un programma di qcstanovit program čeho, rozplánovat co

canale: Su quale canale (TV) è?Na kterém je to programu?

programma: È in programma l'Avaro di Molière.Na programu je Moliérův Lakomec.