Hlavní obsah

stabilire

Tranzitivní sloveso-sc

  1. qc určit, stanovit costabilire le condizioni di un pattourčit podmínky dohodystabilire un programma di qcstanovit program čeho, rozplánovat co
  2. qc ustanovit, zřídit costabilire qc a norma di leggeustanovit co v souladu se zákonem

Vyskytuje se v

collegamento: stabilire un collegamento con qnavázat spojení s kým

identità: stabilire l'identità di qurčit totožnost koho

record: stabilire un/il recordvytvořit/ustavit rekord

stabilito: il giorno stabilito(ve) stanovený den

tregua: dichiarare/stabilire/negoziare una treguavyhlásit/uzavřít/vyjednat příměří

komunikace: navázat komunikaci s kýmstabilire la comunicazione con q

oční: navázat oční kontaktstabilire il contatto visivo

příčina: určit příčinu smrtistabilire la causa della morte

příměří: vyhlásit/uzavřít/vyjednat příměřídichiarare/stabilire/negoziare una tregua

rekord: ustavit/vytvořit rekord v čemstabilire un/il record di qc

styk: navázat styky s kýmstabilire contatti con q

termín: po termínudopo il termine (stabilito)

ustanovit: ustanovit rekordstabilire il record

utvořit: utvořit rekordstabilire il record

domluvit: Domluvili jsme podmínky...Abbiamo stabilito le condizioni...

nastolit: Nastolil nová pravidla.Ha stabilito le nuove regole.

navázat: Navázali jsme obchodní vztah s...Abbiamo stabilito un rapporto commerciale con...

stanovit: stanovit si cílestabilire gli obiettivi

laťka: nasadit laťku vysokostabilire un alto limite