Hlavní obsah

stabilire

Tranzitivní sloveso-sc

  1. qc určit, stanovit costabilire le condizioni di un pattourčit podmínky dohodystabilire un programma di qcstanovit program čeho, rozplánovat co
  2. qc ustanovit, zřídit costabilire qc a norma di leggeustanovit co v souladu se zákonem

Vyskytuje se v

collegamento: navázat spojení s kýmstabilire un collegamento con q

identità: určit totožnost kohostabilire l'identità di q

record: vytvořit/ustavit rekordstabilire un/il record

stabilito: (ve) stanovený denil giorno stabilito

tregua: vyhlásit/uzavřít/vyjednat příměřídichiarare/stabilire/negoziare una tregua

komunikace: navázat komunikaci s kýmstabilire la comunicazione con q

oční: navázat oční kontaktstabilire il contatto visivo

příčina: určit příčinu smrtistabilire la causa della morte

příměří: vyhlásit/uzavřít/vyjednat příměřídichiarare/stabilire/negoziare una tregua

rekord: ustavit/vytvořit rekord v čemstabilire un/il record di qc

styk: navázat styky s kýmstabilire contatti con q

termín: po termínudopo il termine (stabilito)

ustanovit: ustanovit rekordstabilire il record

utvořit: utvořit rekordstabilire il record

domluvit: Domluvili jsme podmínky...Abbiamo stabilito le condizioni...

nastolit: Nastolil nová pravidla.Ha stabilito le nuove regole.

navázat: Navázali jsme obchodní vztah s...Abbiamo stabilito un rapporto commerciale con...

stanovit: stanovit si cílestabilire gli obiettivi

laťka: nasadit laťku vysokostabilire un alto limite

stabilire: určit podmínky dohodystabilire le condizioni di un patto