Hlavní obsah

navázat

Dokonavé sloveso

  1. (vázáním prodloužit) co allungare, prolungare qc
  2. (vázáním spojit) co allacciare, collegare qc insieme(znovu spojit) ricollegare
  3. (vázáním připevnit) fissare, collegare
  4. přen.(na dřívější ap.) na co riallacciare qcpřen.(teorie ap.) riallacciarsi, ricollegarsi a qc, čím continuare con qc
  5. přen.(vztah ap.) co allacciare, stabilirepřen.(založit, zřídit též) costituire qcNavázali jsme obchodní vztah s...Abbiamo stabilito un rapporto commerciale con...navázat kontakt s kýmmettersi in contatto con q

Vyskytuje se v

komunikace: navázat komunikaci s kýmstabilire la comunicazione con q

kontakt: navázat kontakt s kýmmettersi/entrare in contatto con q

oční: navázat oční kontaktstabilire il contatto visivo

přátelství: navázat přátelství s kýmfare amicizia con q

rozhovor: navázat rozhovor s kýmavviare una conversazione con q

styk: navázat styky s kýmstabilire contatti con q

známost: navázat známost s kýmfare la conoscenza di q

collegamento: stabilire un collegamento con qnavázat spojení s kým

comunicazione: mettersi in comunicazione con qspojit se, navázat spojení s kým

contatto: mettersi in contatto con qnavázat kontakt s kým, kontaktovat koho

dimestichezza: entrare in dimestichezza con qsblížit se s kým, navázat důvěrný vztah s kým

spunto: prendere spunto da qcvycházet z čeho, navázat na co, inspirovat se čím námětem, podnětem ap.