Hlavní obsah

vázat

Nedokonavé sloveso

  1. (uzlem) co annodare qcvázat uzlyfare nodi
  2. (v celek) co legare, unire(koberce uzlováním ap.) annodare qcpolygr. vázat knihyrilegare i libri
  3. (vytvářet proplétáním)vázat věnceintrecciare ghirlande
  4. (přivazovat) co k čemu legare qc a qc
  5. (pohlcovat) assorbire
  6. (omezovat) koho/co vincolare, legare q/qcbýt vázán slibemessere legato da una promessa

Vyskytuje se v

přes, přese: Váží to přes deset kilo.Pesa oltre dieci chili.

snop: vázat do snopůfare fasci di, fare i covoni, accovonare (la paglia)

vážit si: Ničeho si neváží. onNon apprezza niente/nulla.

combinarsi: L'idrogeno si combina con l'ossigeno.Vodík se váže na kyslík.

misurare: Misura le parole!Važ (svá) slova!

pesare: Quanto pesa?Kolik vážíte?, Kolik to váží?

ponderare: Pondera le parole!Važ slova!

quintale: Pesa almeno un quintale!Váží aspoň metrák!