Hlavní obsah

vázat

Nedokonavé sloveso

  1. (uzlem) co annodare qcvázat uzlyfare nodi
  2. (v celek) co legare, unire, annodare qcpolygr. vázat knihyrilegare i libri
  3. (vytvářet proplétáním)vázat věnceintrecciare ghirlande
  4. (přivazovat) co k čemu legare qc a qc
  5. (pohlcovat) assorbire
  6. (omezovat) koho/co vincolare, legare q/qcbýt vázán slibemessere legato da una promessa

Vyskytuje se v

přes, přese: Váží to přes deset kilo.Pesa oltre dieci chili.

snop: vázat do snopůfare fasci di, fare i covoni, accovonare (la paglia)

vážit si: Ničeho si neváží. onNon apprezza niente/nulla.

combinarsi: Vodík se váže na kyslík.L'idrogeno si combina con l'ossigeno.

misurare: Važ (svá) slova!Misura le parole!

pesare: Kolik vážíte?, Kolik to váží?Quanto pesa?

ponderare: Važ slova!Pondera le parole!

quintale: Váží aspoň metrák!Pesa almeno un quintale!

vázat: vázat uzlyfare nodi