Hlavní obsah

misura

Podstatné jméno ženské

  1. míra, číslo, velikostNon hai il senso della misura.Neznáš míru., Nevíš, kdy přestat.misura di lunghezzadélková mírale tre misure(míry) hrudník, pas, bokyscarpe di tutte le misureboty všech velikostí/čísela misurana míru, přesně, jako ulitéa misura chepostupněpřen. di (stretta) misuratěsněvincere di (stretta) misuratěsně zvítězitfuori (di)/oltre misurapřehnaněsu misurana mírumobili su misuranábytek na míru
  2. měření, vyměřováníprendere la misura di qc(z)měřit co, vzít míru na comisura della vista(pro)měření zrakumisura precisa/approssimativapřesné/přibližné měřenía misura di q/qcve velikosti, v rozměru koho/čeho
  3. výkon ve skocích a vrzích
  4. rozměrdi piccola/grande misuramalých/velkých rozměrů
  5. opatření, krok(y)Il governo deve ricorrere a misure drastiche.Vláda musí přistoupit k drastickým opatřením.misura precauzionale/di sicurezzapředběžné/bezpečnostní opatření
  6. metrum, veršová míra
  7. takt

Vyskytuje se v

unità: unità (di misura)jednotka fyzikální, délková ap.

austerity: misure di austerityúsporná opatření

fuori: fuori di misuranadměrný

largo: in larga misurave velké míře, do velké míry

lineare: misure linearidélkové míry

misurare: misurare un terrenozaměřit/vyměřit terén

misurare: misurare un cappello/i guantizkusit si klobouk/rukavice

misurare: Il sarto mi ha misurato il vestito.Krejčí mi vyzkoušel šaty.

misurare: misurare le spesesnížit/omezit výdaje

misurarsi: misurarsi nel mangiaredržet/omezovat se v jídle

prendere: prendere le misurepřijmout opatření

preventivo: adottare misure preventivepřijmout preventivní opatření

prevenzione: misura di prevenzionepreventivní opatření

produzione: produzione su misura/di seriezakázková/sériová výroba

standard: misure standardstandardní opatření

straordinario: misure straordinariemimořádná opatření

strumento: strumento di misuraměřicí přístroj

su: fatto su misuradělaný na míru

misurare: La parete esterna misura in altezza venti metri.Vnější stěna měří na výšku dvacet metrů.

misurare: Misura le parole!Važ (svá) slova!

oltrepassare: přen. Questo oltrepassa i limiti/la misura.Překračuje to (veškeré) meze.

colmare: colmare la misura/il saccozajít příliš daleko, přehnat to

peso: přen. avere due pesi e due misuremít dvojí metr

brát: brát míryprendere le misure

krok: podniknout nutné krokyfare i passi necessari, prendere le misure necessarie

míra: zhotovený/ušitý na mírufatto/-a su misura, přen. dle osobních potřeb personalizzato/-a

míra: vzít komu míru (na šaty)prendere le misure di/a q

míra: do jisté míryin certa misura , fino a un certo punto

míra: délková/plošná míra(unità di) misura lineare/di superficie

míra: krychlová/objemová míramisura del volume

oblek: oblek (šitý) na míruabito su misura

odvetný: podniknout odvetná opatřeníprendere misure di rappresaglia

opatření: učinit/podniknout/přijmout opatřeníprendere provvedimenti/misure

opatření: preventivní opatřeníprecauzioni , misure preventive

stabilizační: stabilizační opatřenímisure di stabilizzazione

šitý: šitý na mírucucito su misura

tep: změřit komu tepmisurare il battito cardiaco a q

teplota: změřit komu teplotumisurare/prendere la temperatura a q

určitý: do určité míryin una certa misura

vyrobený: vyrobený na zakázku/mírufatto/-a su ordinazione/misura

zakázka: vyrobený na zakázkuna objednávku fatto/-a su ordinazione, na míru fatto/-a su misura

zakázkový: zakázková výrobaproduzione su misura

zpřísnit: zpřísnit bezpečnostní opatřeníaumentare le misure di sicurezza

drastický: drastická opatřenímisure drastiche

jistý: do jisté míryin una certa misura

měřit: Budu ti měřit čas.Ti misurerò il tempo.

měřit: Kolik to měří?Quanto misura?

na: šitý na mírucucito su misura

naměřený: naměřený častempo misurato